„Поп Малтус“ и неговите последователи

baraban.bg

„Поп Малтус“ и неговите последователи

   Хората, които са били ученици и студенти по мое време, пък и доста след това, са запомнили името на „поп Малтус“. Всеки желаещ да изкара „политикономията“ студент-първокурсник, се считаше длъжен да разкритикува остро този английски философ: икономист, социолог, професор по съвременна история и политическа икономия... е, и богослов, и като такъв – скромен енорийски свещеник (за няколко години). Не че го бяхме чели – такава практика нямаше. Ученията на западните философи изучавахме по тяхната интерпретация от марксистките такива. Които пропускаха да ни кажат, че от демографската теория на Томас Малтус са взаимствали и всепризнати от марксизма теоретици като Чарлз Дарвин и самият Карл Маркс.

   Не че теорията на Малтус за регулираното нарастване на населението е оригинална. Още Платон и Аристотел смятат, че това е необходимо за стабилния просперитет на града-държава. Преди Томас Малтус, поне още двама души (през XVI и през XVIII век) разработват подробно тези възгледи, но историята рядко е справедлива. Малтус е запомнен като автор – все пак той по-отчетливо поставя проблема за пренаселеността на вниманието на мислещите хора. През 1798 г. публикува своето „Есе за законите на населението“, според което, ако не се ограничи, човечеството върви към демографска катастрофа, защото населението се увеличава в геометрична прогресия, докато средствата за изхранването му – в аритметична. А това, което може да държи броя на хората под контрол, са нещастия (войни, епидемии, глад и болести), морални ограничения и поквара (към които той включва въздържание, предпазване от забременяване, хомосексуалност, убийства). До 1826 г. излизат шест издания на книгата, преработени и допълнени, като възгледите на автора постепенно се смекчават. Макар по религиозни съображения самият Малтус никога да не е препоръчвал употребата на противозачатъчни средства, те са естествена последица от неговите идеи. Т.н. неомалтусианци силно препоръчват контрацептивите.

   И ето, че без да споменават името на този визионер, днес световните лидери упорито насаждат неговите идеи. Това с войните не се оказа точно тъй, заради „бейби бума“ след тях, затова бяха измислени по-фини и безболезнени методи, които по-„прогресивната“ част от човечеството с удоволствие следва. Първо еманципираните жени решиха, че могат да отлагат раждането на дете във времето, примерно... докъм 60-годишна възраст. После цивилизованият човек се юрна да си достави всички благини, пък после, ако е рекъл Бог (или медицината)... Господството на неолибералите ни донесе 31 различни пола, от които, доколкото ми е известно, засега само два имат свойството да се размножават (ако се срещнат един с друг). Всеки по-екстравагантен представител на човешката раса успя да се съзре в някой от тях. И ей ти на̀, за капак, принудителна, а с времето – и доброволна изолация. Насаждане на чувството, че всяко събиране (и съешаване) с друг индивид, представлява опасност за живота ти. И населението си се регулира, регулира...

   Обаче тези, които днес регулират света и техните послушни оръдия, изпускат поне един полуостров и един цял континент. Вместо да се занимават с климат и ресурси, екоталибаните следва да приложат нео-неомалтусианските си идеи в най-големите континенти – в Африка и част от Азия, да научат хората там да се самоизхранват, да се самоконтролират и да се саморазвиват. Теорията или се прилага за целия свят, или ще довърши едната му половина...

Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version