Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Един заместник-министър по-малко

   Със своя заповед от вчера министър-председателят Бойко Борисов освободи от длъжност заместник-министъра на външните работи Милен Люцканов. Промяната е във връзка с преструктуриране и оптимизация на работата на ведомството, съобщават от правителствения пресцентър. 

   На освободения пост няма да бъде назначаван друг кандидат.  Министър Николай Младенов ще продължи работата си с двама заместници в екипа. 

Посещения: 1452

Сливат се РЦЗ и РИОКОЗ

   Преобразуването на съществуващите регионални центрове по здравеопазване и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в една административна структура – регионална здравна инспекция, одобри на днешното си заседание Министерският съвет. Направените структурни промени в системата на здравеопазването са в съответствие с новите изисквания в Закона за здравето. Целта на обединяването на двете структури е оптимизиране на работата на инспекциите и намаляване на административните разходи.

   Поделения на новата структура ще има във всяка една от 28-те области. Основните правомощия на регионалните здравни инспекции са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол, промоция на здраве и профилактика на болестите.

   На директорите на РЗИ се възлага да утвърдят длъжностното разписание на инспекциите и да уредят въпросите, свързани с трудовите и служебните правоотношения на персонала. Предвижда се общата численост на служителите в РЗИ да бъде 3459 души. Намаляването на щатовете е с 440.

Посещения: 1637

С около една четвърт е намалял броят на земеделските стопанства

   С около една четвърт е намалял броят на земеделските стопанства при преброяването през 2010 г. спрямо преброените стопанства през 2007 г. Това сочат междинните данни, регистрирани към момента, според информация от Министерство на земеделието и храните. Остава да се въведе информацията за още около една пета от стопанствата, които попадат над праговете, дефиниращи „стопанство”. След въвеждането и обобщаването им ще бъдат представени предварителни резултати, което по график трябва да стане до края на юни 2011 г.

 

   Преброяването на земеделските стопанства в България приключи. Събрана е информация за всички стопанства, включени в списъка за анкетиране, които отговарят на критериите за земеделско стопанство.  Броят на земеделските стопанства, официално обявен през 2007 г. е бил 370 хил.

 

Посещения: 2302

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version