Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

С 2% по-висока здравната осигуровка

    В сряда, на поредното заседанието на Министерския съвет, ще бъде взето решение за отблокиране на 350 млн. лв., които ще бъдат предоставени допълнително на Националната здравноосигурителна каса и ще се разгледа предложение за 2 % повишаване на здравната осигуровка. В момента тя е 8 % - най-ниската в Европа, е заявил премиерът Бойко Борисов, след като проведе среща с  министър Симеон Дянков, министър Божидар Нанев и ръководствата на съсловните организации. Тези средства ще преминават като приходи директно в сферата на здравеопазването. Министър-председателят е категоричен, че превеждането на средствата на лекарите оттук-насетне ще бъде редовно, но в същото време няма да спрат проверките заради протести на лекарите.
   До сряда Министерството на финансите ще изплати дължимите суми на лекари, стоматолози и болници. Забавянето се е наложило заради това, че са се изплащали парите им за ноември и декември миналата година. „Четири години предишното правителство не е приемало разширения списък за безплатните лекарства. От първи юли се разширява списъкът така, че ние да плащаме със 70 млн. лв. повече”, подчертава премиерът.

 

Посещения: 2384

НАББ ви призовава да излезете на протест

NABB

    На 15.03.2010 г. от 11 часа до 13 часа ще проведем НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ДАНЪЧНАТА И ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА, съобщават от Националната асоциация на българския бизнес. Председател на НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ е Светлозар Николов.

 

Протестите в отделните градове ще се проведат както следва:

Гр.София, ул. Г.С.Раковски 102, пред сградата на МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр.Варна, бул.”Осми Приморски полк” 128, пред сградата на НАП

гр.Добрич, ул. Независимост 7, пред сградата на НАП

гр.Шумен, пл. „Освобождение” 2, ул. „Адам Мицкевич” 1, пред сград на НАП

гр.Търговище, пл.„Свобода” 1, административна сграда на НАП

гр.Русе, ул. Пирот 24, сградата на НАП

гр.Велико Търново, пл.”Център” 2, сградата на НАП

гр.Габрово, ул.”Априловска” 7, сградата на НАП

гр.Плевен, ул.”Дойран” 43, офис на НАП

гр.Враца, ул.„Васил Кънчeв” 86, офис на НАП

гр.Видин, ул. „Шести септември” № 12, офис на НАП

гр.Благоевград, ул „Гьорче Петров” № 2, офис на НАП

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златарев” 7, офис на НАП

Гр.Пловдив, ул.”Скопие” 6, пред сградата на НАП

гр.Хасково, пл.„Свобода” 2

гр.Стара Загора, ул. „Кенали” 1, пред офиса на НАП

гр.Сливен, ул.„Ген. Столипин” 19, пред офиса на НАП

гр.Ямбол, ул.„Търговска” 2, пред офиса на НАП

гр.Бургас, ул.„Цар Петър” 5 Б, пред сградата на НАП

 

2. Внасяне на петицията в Народното събрание на Република България в 9.30 на 15.03.2010 г.

3. Предложение до министерството на финансите

 

Посещения: 2881

Одобриха мерки за 230 млн. лв.

   Допълнителни мерки в подкрепа на фиска, в размер на 230 млн. лева до края на годината, договориха на днешното си заседание партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), съобщават от правителствения пресцентър. На част от срещата присъства и министър-председателят Бойко Борисов, който подчерта, че в името на 8 млн. български граждани, трябва да се намери съгласие между трите страни в диалога, за да се излезе от кризата и да се запази жизнеспособността на икономиката ни.

   Представителите на правителството и социалните партньори одобриха предложението на директора на НАП Красимир Стефанов индивидуалните печалби от хазартни игри да бъдат обложени с 10-процентен данък, което ще доведе до 80 млн. лева допълнителни приход до края на годината. Запазват се ставките за облагане на застрахователната дейност със 7% за общото застраховане и с 2% за животозастраховането, но ще се промени начинът за облагане на застрахователните дружества. Предвижда се да се облагат приходите на застрахователите, а не печалбите, както е в момента. Очаква се мярката да влее в бюджета около 100 млн. лева допълнително. Като временна мярка се предлага връщане на стария коефициент от 1,1 за авансовите вноски по корпоративния данък. В момента той е единица. Промяната по отношение на авансовите вноски се очаква да донесе 50 млн. лв. в бюджета.

   Партньорите в НСТС приеха и пакет от предложения за подобряване на финансовата дисциплина. Министерството на финансите ежемесечно ще публикува подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, както и салдото по ДДС. То ще оповестява и движението на външния дълг и данни за състоянието на фискалния резерв, придружавана от разбивка на наличностите в него. На всяко тримесечие министерството ще предоставя баланс и отчет за приходите и разходите на предприятията с преобладаващо държавно участие.

   Постигнато е единомислие и по комплекс от мерки, свързани с пазара на труда. Те са свързани с повишаване мобилността на работната сила чрез създаване на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители на секторно или териториално ниво; увеличаване от 45 на 90 дни в рамките на една календарна година на срока, за който работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие; ограничаване достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните; създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи училище; въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги. Изпълнението на тези мерки ще се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

   Социалните партньори ще продължат дискусията в понеделник.

Посещения: 2259

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version