Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Неделен гост: Златко Енев

Елитният човек

Home - „Либерален преглед“ (librev.com)

   Започвам този текст със сравнително ясното съзнание, че чрез него ще осъществя някаква ултимативна версия на онзи първороден философски грях – contradictio in adjecto, противоречие в определението. Елитността, такава каквато я чувствам – и каквато ще се опитам да я представя по-долу – се състои именно в пълното отрицание на каквото и да е говорене, дори мислене на… м-да, елитността. Да говоря за нея, следователно, не е нищо друго освен акт на осъзнавана, заявявана и директно поддържана анти-елитност, не-елитност. Такова поне е намерението ми. Говорейки за елитността, аз по неизбежност се разграничавам от нея. И това е добре точно така, именно така.

   Но защо все пак го правя? Причините са комплексни, но аз ще се опитам да направя отговора прост. Първо – защото прекалено много хора през последните години започнаха да ме питат дали възприемам себе си като принадлежащ към някакъв вид елит. И второ, защото изпитвам остра потребност от разчистване на сметките с човечето вътре в мен, което би желало да се види облечено в… дрехите на краля, предполагам. 

Посещения: 2031

Неделен гост: Футурологът Сергей Переслегин

 От www.vpk-news.ru  

Оригинално заглавие: Пандемия: Започна блицкриг на управлението чрез катастрофи. Новата реалност на задаващото се преразпределение на света 

   Преди войната беше социална катастрофа.

   Днес социалната катастрофа стана война.

   Преди се стремяха да представят гражданската война като световна. Сега световната война ще бъде институционализирана като гражданска. А къде е гражданската война? Тя ще започне малко по-късно, когато нивото на разорение, постигнало страните, ще бъде окончателно осъзнато. И не толкова от народните маси, колкото от дребната буржоазия, която попадна под ножа във война без война. Задачата на тези елити, които ще спечелят от катастрофата, ще бъде да удържат войната в рамките на „хладна“. Тоест, да я водят в юридическото пространство, в семантиката, във виртуалната и допълнената реалности. Но самата тази война под формата на народни бунтове и антитерористични операции ще бъде просто прикритие за борбата в съвършено различни пространства. Да ги изброим. Преди всичко това е юридическото пространство. Опитът с коронавируса показа, че всички конституционни гаранции на гражданите, а следователно и всички членове на зконите, опиращи се на тези гаранции, не струват и хартията, на която са напечатани. Това се отнася и за международното право, и за националните закони. От една страна това означава, че елитите се канят да управляват, опрайки се на грубата сила, тоест нас ни заплашва информационен фашизъм, медицински фашизъм, или даже обикновен фашизъм. От друга страна, силата като единствен инструмент на властта е недълговечна. Рано или късно „законът на джунглата“ ще се смени с една или друга форма на легитимност. “Новият закон“ ще определи победителите и загубилите в глобалната гражданска война. 

Посещения: 2170

Топъл обяд – дано стигне до истински нуждаещите се

   От 14 декември Община Сливен започва прием на заявления на потребители по проект Топъл обяд за 2021 г., съобщават от общинския пресцентър и изброяват групите хора, които имат право да кандидатстват и начина на кандидатстване. Звучи малко сложно, за да бъде изпълнено от хора, които са изпаднали в истинска мизерия. Надеждата е, че чиновниците в кметствата познават тези хора и наистина ще си свършат работата.

   Ето и самата информация:

   Община Сливен разработва проектно предложение, с което ще кандидатства по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-5.001 „3.1 –Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ за предоставяне на топъл обяд и през 2021 г.

   В изпълнение на изискванията по проекта започва прием на Заявления на кандидати за потребители от град Сливен и населените места на общината, желаещи да получават топъл обяд в периода от януари до април 2021 г.

   Допустими целеви групи:

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Посещения: 224

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version