Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Община Сливен с предложение към ресторантьорския и хотелиерския бизнес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Във връзка с насърчаване развитието на туризма и услугите в региона, Община Сливен отправя молба за съдействие към собствениците и управителите на хотели, ресторанти, заведения за хранене и развлечения, производители на автентични местни продукти. Намерението е да се състави база данни за посочените обекти с цел реклама, промотиране на регионално, национално и международно ниво, включване в информационни мрежи, електронни приложения и други. Желаещите да представят себе си и да се включат в тази база данни е необходимо само да изпратят

Посещения: 101

Възрожденски идеали в новоосвободения Сливен

/от страниците на вестник „Българско знаме”/ 

Мария Кирова – РИМ Сливен

       На 10 февруари 1879 г. в Сливен излиза от печат брой първи на вестник „Българско знаме” – „вестник за политика и книжевност” – почти година след подписването на мирния договор между двете воюващи империи – Русия и Турция и съвсем наскоро след злополучния за цялата българска нация Берлински конгрес. За Южна България, за Сливен и сливенци Освобождението като политическа реалност се „отменя” до септември 1885 г. Те остават в пределите на определената като нарицание от граф П.А.Шувалов „недоволна България”. Макар и във видоизменена ситуация, новият печатан орган е задължен, /при това се справя впечатляващо добре/, да бъде естествен продължител на възрожденските традиции, съответстващи все още на моралните конструкти в един патриархален свят, но вече съобразно настъпилите промени в тогавашните обществени потребности.

    За краткото време на съществуванието си, това издание успява да намери своето място и да покаже доколко е неоспорима истината, че борбата за осъществяване на националното единство представлява доказано продължение на българския възрожденски процес./1/ Без възможност за изчерпателност, седмичникът става трибуна на най-радикално настроените кръгове в Сливен и губернията, респектира със своята последователност, убедителност и достоверност при отразяване на най-съществените проблеми. Дистанциран категорично от позицията на пасивно съзерцание, редакционният  екип „воюва” чрез познатите до Освобождението методи – със силата на информацията, на убежденията, в името на аналогична доосвобожденска цел – извоюване на окончателната независимост от властта на Султана и обединяването на българските етнически територии.

Посещения: 119

Неделен гост: Квартал "Надежда"

Добрият, Лошият и Злият

или сюита за гето и град Сливен

 © Actualno.com   01.02.19

 

   Едва ли има човек, който няма какво да разкаже за ромите в Сливен. Статистиката през последните три десетилетия показва трайна тенденция към увеличаване на броя на ромите в града, за сметка на застаряващото и напускащо население от българския етнос. Дали своеобразната етническа миграция на „мнозинството” е плод единствено на икономически причини, или сме в подстъпите на други геополитически тенденции, е въпрос с повишена трудност. Но демографската метаморфоза видимо променя облика, манталитета и дори тена и антропологията на Сливен. Всъщност, ромите отдавна са неотменима част от историята и живота на града. 

Посещения: 1227

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version