Българската наука тръгна из провинцията

baraban.bg

Българската наука тръгна из провинцията

   Инвазия на българската наука в провинцията наблюдаваме през последната година. Дни на българската наука се провеждат и в Сливен на 24 и 25 март. Първият ден в зала „Май“ е посветен на културно-историческото наследство и влиянието на науката и образованието върху социално-икономическото развитие на града и региона. Утре конференцията в ИПФ – Сливен е под името „Хоризонт 2020 – наука и иновации“. Чл.кор. проф. Димитър Димитров, съветник на председателя на БАН и други академици пребивават в Сливен. Идеята е да се съединява науката с бизнеса  и в частност с индустрията, обясниха те, тъй като, общо взето, традиционната индустрия не търси иновации. Проф. Станимир Карапетков, ръководител на обединената структура към Техническия университет – София в Сливен заяви, че идеята е също сливенската общественост да разбере най-сетне, че Сливен е академичен град, след като тук работят около 90 университетски преподаватели и именно тук са разработени някои сфери от българската наука, като възобновяемите източници на енергия, топлотехниката, енергийната ефективност, съдебната експертиза при пътно-транспортни произшествия.

   Инициативата е съвместна с Регионалния академичен център, който бе създаден в Сливен преди около година.  Тя е и в чест на 145-годишнината от създаването на БАН.

   След като  Българско книжовно дружество, дало началото на академичната структура, е самоинициатива на  българската научна общност, вероятно наистина е време науката да се обърне към решаване проблемите на съвременната българска общност.  Всеки месец, каза проф. Димитров, се провежда по една научна конференция в различни градове. Създадени са 12 регионални научни центъра, предстои да се създадат във Враца, Разград и Варна и те да станат 15. В утрешната среща ще участват и представители на сливенския бизнес.

   В зала „Май“ бе открита изложба, посветена на Цветан Радославов, автора на настоящия български химн. А гостите участваха и във веселбата под Стария бряст, по случай наградата, с която го обявиха за европейско дърво на 2014 г.

   Този пък дървен конус с копчета, (който журналисти сполучливо нарекоха Пиеро) е отличието за европейско дърво на годината. Което показва, че не всичко идващо от Европа, е пример за висок стил и вкус.

 

 

baraban.bg ©

Top Desktop version