Недоволен си от банките? Покажи го сега!

baraban.bg

Недоволен си от банките? Покажи го сега!

clip_image002   „Организация за обществена самозащита – ЕДНО” стартира кампания за недоволни кредитополучатели на ГРЪЦКИТЕ БАНКИ - „Юробанк И Еф Джи България” АД, „Обединена българска банка” АД, „Алфа банка – клон България”, „Банка Пиреос България” АД, и „Уникредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Райфайзенбанк България” ЕАД, „ПроКредит Банк (България)” АД, „Алианц Банк България” АД, за включване в 27 колективни съдебни иска срещу търговските банки, за защита на колективните интереси. Целта на делата е да бъде преустановено едностранното вдигане на лихви и изплатено обезщетение за нанесените вреди, да бъдат променени неизгодни клаузи от Общите условия по договорите. Ще бъдат заведени отделни дела по групи – потребителски кредити, ипотечни кредити и корпоративни кредити.

 

   Всеки кредитополучател може да се включи в колективния иск срещу горепосочените търговски банки. За целта трябва да се свърже с „Организация за обществена самозащита – ЕДНО”, да внесе молба в организацията(по образец), с копие от договора, анексите, общите условия и погасителния план.

 

   Общото обезщетение за нанесените вреди от търговските банки, което ще се търси с колективните искове, е над 2 милиарда лева. Претендираните суми, ще бъдат разпределени между увредените лица, в съответствие с приложените към исканията доказателства.

   Кампанията ще стартира от Русе, на 11 май 2010 г., ул. Александровска” № 37, до парк Паметник на свободата, в 13.00 ч., където ще бъде открито място за събиране на недоволни кредитополучатели.

 

   „Организация за обществена самозащита – ЕДНО” е национална обществена гражданска организация, осъществяваща дейност в обществена полза. Повече виж тук

baraban.bg ©

Top Desktop version