Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Дядо Вазов, заради неговата непреходност 

 

Ivan_VazovБюджетът

 

Бюджетът! Бюджетът!

Нещастний бюджет!

Това е предметът

на дневният ред.

 

По всички кафета

по цяла пияца

гърмат за бюджета,

за празната каца.

 

Камарата даже

стресна се ужасно

и да го докаже

вика гръмогласно:

 

милиони цели

отишле на вятър!

А някои зели

да искат театър!

 

Дор Г . . . ч клети

в голяма тревога

издигна ръцете

отчаен към бога,

 

и в ужас извиква:

„Ах, каса, горкана!

От моята тиква

по-празна остана!“

 

Иван Вазов,1884 г.

baraban.bg ©

Top Desktop version