Научна конференция обсъжда образователните технологии

baraban.bg

Научна конференция обсъжда образователните технологии

urok

 

   Научна конференция, посветена на образователните технологии, се провежда за шести пореден път в Сливен от 8 до 10 октомври. Домакин е Инженерно-педагогическият факултет към Техническия университет в  София. Тази година конференцията е посветена и на 50-годишнината от съществуването на педагогическо образование в града, възникнало като Институт за учители по практика. Организаторите смятат, че форумът с международно участие ще допринесе за въвеждането на нови технологии в българското образование, във всички степени на което все още господства класно-урочния метод на обучение.

 

   Колкото до висшето образование, „големият проблем в момента е диспропорцията между избираните от студентите специалности и търсените от бизнеса специалисти”, каза проф. Станимир Карапетков, ръководител на обединената структура в Сливен към ТУ. Той обясни, че дългогодишното предпочитание на кандидат-студентите към специалности като икономика и право пред трудните инженерни науки, както и предпочитането на по-атрактивни технически специалности, свързани с комуникации и компютърни технологии, е довело до огромен вакуум в традиционните машинно инженерство и електроинженерство. „Постоянно получавам запитване от индустриални фирми за такива инженери, но не мога да им ги предоставя. Не защото нямаме специалностите, а защото ограниченият брой кандидат-студенти за тях не ни позволява да постигнем качеството”, обясни проф. Карапетков. Според него, вина за това носят и самите фирми, които не инвестират в обучение – не предоставят стипендии, нито новата техника, на която да се научат да работят техните бъдещи кадри.

   На конференцията ще бъдат представени над 100 доклада в пет секции: управление на образованието, обучаващи технологии, учене през целия живот, средства на образователните технологии, технически науки. Сред участниците са изявени учени от Англия, Белгия, Полша, Латвия, Естония, Литва, Украйна, Македония.

baraban.bg ©

Top Desktop version