Празници на вероизповеданията, различни от православието, през 2011

baraban.bg

Празници на вероизповеданията, различни от православието, през 2011

simvoli  По предложение на ръководствата на религиозните общности в България, правителството определи дните на религиозните празници през 2011 г. на вероизповеданията, различни от православието. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

   Празниците на Католическата църква у нас са 25 април – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.

   Мюсюлманското вероизповедание ще празнува деня на рождението на Пророка Мохамед на 14 февруари, Рамазан байрам на 30 и 31 август и Курбан байрам на 7 и 8 ноември.

   За религиозната общност на евреите празниците са на 19 април – Песах, 29 септември - Рош Ашана, 8 октомври - Йом Кипур, и Сукот - на 13 октомври.

   Арменската апостолическа православна църква ще празнува Бъдни вечер и Рождество Христово на 5 и 6 януари, Св. Вартананк на 3 март, Великата събота и Великден на 23 и 24 април.

   Празничните и почивните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март - Ден на пролетното равноденствие, Съборните дни - 12 юли и 19 август, и Денят на кончината на Учителя - 27 декември.

   Последователите на Църквите на адвентистите от Седмия ден имат на разположение четири съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

   Празници за Бахайската общност са 21 март – „Ноу-Руз” (Бахайска Нова година), „Резван” на 21 април, Обявяване мисията на Баб на 23 май и Рождението на Бахаулла - на 12 ноември.

   Обществото Кришна съзнание отбелязва Гаура Пурнима на 19 март, Нарасимха Чатурдаши на 16 май, Ратха Ятра на 3 юли и Кришна Джанмащами на 22 август.

   Последователите на Диамантен път на будизма - България, ще празнуват на 17 май - Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда).   

   Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 17 април.

   Евангелските църкви отбелязва 31 октомври като Ден на Реформацията,    

   Будистката общност в България – 17 май, Денят на Буда, 5 март - Нова година, 15 юли - Денят Дхарма, и 8 декември -Денят Бодхи.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version