Гражданското общество срещу монополите

baraban.bg

Гражданското общество срещу монополите

monopolisti   Ние, като представители на гражданското общество в България, сме убедени, че времето за надписани и неразбираеми сметки, за безкрайни повреди и ниско качество на услугите на естествените монополи, е изтекло. Както е изтекло и времето за безропотното мълчание и примирение на гражданите. Ние искаме да знаем за какво плащаме. Ние искаме качествени услуги срещу парите, които плащаме. Ние искаме да ни се чува думата!  Искат го и го потвърдиха всички, които положиха подписи.

 

ПРИПОМНЯМЕ:  

   На 26 септември 2010 г. в София, по инициатива на Гражданско движение ДНЕС, стартира Национална гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”.  Представители на граждански организации от цялата страна се събраха и взеха решение за организиране на национална подписка с предложения за подобряване качеството на обслужването на гражданите от страна на естествените монополи - Електроснабдяване, Водоснабдяване, Топлофикация и Газоснабдяване.  Избран бе Инициативен комитет в състав: Красимир Луканов, проф. Вихрони Попнеделев, проф. Боян Дуранкев, Анжелика Цокова,  Радослав Логофетов, Латинка Петрова и Камелия Тодорова.

Защо беше организирана подписката:

Защото плащаме високи цени.

Защото получаваме ниско качество.

Защото ни писна от повреди и аварии.

Защото ни надписват сметките и са неразбираеми.

Защото не искаме заплатите и пенсиите ни да отиват в джобовете на монополистите.

Защото монополистите се чувстват безнаказани.

Защото държавата забрави, че трябва да бъде на страната на гражданите.

Какво искаме:

Поносими цени, като бъдат силно ограничени „признатите” загуби и разходи на монополистите.

Прозрачно формиране на цените.

Добро качество на доставяните от монополистите услуги.

При установено драстично увеличение на сметката, потребителят да ползва услугата до оповестяване на резултата от проведената от монополиста или контролния орган проверка.

Държавата по-категорично да защитава интересите на потребителите.

По-голямо участие на граждани в обсъждания, преди Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) да взема решения, отнасящи се до предлаганите от монополите цени.

   Дошло е време монополите да разберат, че срещу себе си имат граждани с активна позиция, а държавниците да си припомнят, че стават такива с нашите гласове и да преценят на чия страна застават – на страната на тези, които ги избират или на страната на онези, които ограбват гражданите.

   В хода на Инициативата бяха открити над 80 пункта в цялата страна, на които гражданите се включваха в подписката. На всеки пункт на Инициативата имаше книги „Бий тревога! Сигнализирай ДНЕС!”, в които гражданите описваха своите проблеми и подаваха сигнали за надписани сметки и лошо качество на предоставяните услуги от монополистите. Тези книги се превърнаха в история за скандалните и абсурдни действия на монополистите. Всички тези сигнали ще бъдат внимателно прегледани и анализирани.

   Граждани от цялата страна зададоха и множество въпроси към дружествата монополисти. Въпросите бяха обобщени от Инициативния комитет на НГИ „Срещу произвола на монополите” и изпратени на монополистите, за да се запознаят и при желание от тяхна страна да отговорят.  На поставените въпроси отговориха единствено ЕВН България,  ЧЕЗ България, „Софийска вода” АД, „Водоснабдяване и канализация” ООД – Перник и Топлофикация Сливен.

   Срещу монополистите се изправи монолит от хорската воля.

   На 14 ноември 2010 г., в София, стотици граждани се включиха в протестната акция под наслов „Да спрем произвола на монополите! ДНЕС!”, организирана от Инициативния комитет на Национална гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите” и Гражданско движение ДНЕС. В Сливен, Търговище, Кърджали, Кюстендил, Велико Търново, Стара Загора, Монтана, Ловеч и Плевен също бяха проведени протестни акции под надслов „НЕ на произвола на монополите”, в които, във всеки град, се включиха десетки граждани. Като част от Инициативата „Срещу произвола на монополите”, в Бургас, Добрич, Смолян, Ловеч и Кюстендил, бяха проведени обществени дискусии на тема „Гражданското общество срещу произвола на естествените монополи в България”, в които взеха участие десетки граждани, предприемачи, представители на неправителствени организации и журналисти. На поканата на организаторите не откликнаха единствено представителите на дружествата - естествени монополисти. По време на дискусиите се зароди идеята, че ако гражданите обединят усилията си, по-лесно и ефикасно ще могат да противостоят на посегателствата и произвола на монополистите, ще могат да споделят помежду си опита си за решаването на възникнали конфликти и съдебни спорове с монополисти, както и за сходни проблеми да завеждат колективни искове. Представителите на гражданско движение ДНЕС се ангажираха да координират и синхронизират усилията на гражданите в тази посока.

   На 6 декември 2010 г. в София, български творци и интелектуалци, подкрепящи Гражданско движение ДНЕС, като Йордан Караджов, Атанас Янкулов, журналистите Красимир Луканов, Виктор Ангелоев и Иван Такев, Силвия Кацарова, проф. Боян Дуранкев, Дичо, Камелия Тодорова, Янка Рупкина, художниците проф. Вихрони Попнеделев, Георги Липовански и Брайко Брайков, Латинка Петрова, композиторът Росалин Наков, Ваня Щерева, авторът на „Бандитската Топлофикация” Емил Измирлиев, поетът Иван Есенски, Васил Филипов, проф. Атанас Тасев, проф. Радостин Москов и актьорите Владимир Карамазов и Николай Урумов, отправиха ПРИЗИВ към българските граждани:  Да подкрепят Националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”, организирана от Гражданско движение ДНЕС и да се включат в подписката с предложения за подобряване на качеството на услугите от естествените монополи в България.

На 15.12.2010 г., Гражданско движение „ДНЕС” и Национална инициатива „Срещу произвола на монополите” проведоха  символични протестни акции пред централите на дружествата - естествени монополисти в София под надслов:  „Огънят на надеждата на половин милион български семейства”.  В тях се включиха и представители от Сливен и други градове на страната. Началото на протестните акции бе дадено в църквата „Света Петка”, където бе отслужен молебен за здраве и благоденствие на българския народ и за всички пострадали от произвола на монополите. В църквата актьорът Николай Урумов отправи обръщение към естествените монополи: Електроснабдяване, Водоснабдяване, Газоснабдяване и Топлофикация от името на Гражданско движение „ДНЕС” и Инициативния комитет на НГИ „Срещу произвола на монополите”, както и от името на повече от половин милион български граждани, които са се включили в подписката.

Текстът на обръщението гласи:

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

на

Движение „ДНЕС” и Инициативният комитет на Национална гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите”

към естествените монополи -

Електроснабдяване, Водоснабдяване, Газоснабдяване и Топлофикация

 

Господа монополисти,

България е европейска държава.

България е цивилизована държава.

Българите сме част от европейската цивилизована общност.

Знаем правата си, знаем как да ги отстояваме.

Считаме, че имаме право да получаваме качествени услуги.

Считаме, че имаме право да живеем на топло, на светло и на чисто.

Считаме, че след като плащаме, имаме право да бъдем уважавани потребители, а не да сме виновни по презумпция.

Ние сме граждани с право на глас и с права на потребители. Ако сте забравили, че трябва да ни уважавате, че трябва да се съобразявате с нашите искания, ние от Гражданско движение „ДНЕС” ще ви го припомним, защото законите в една модерна европейска държава ни дават основания за това.

Не очаквайте от нас, гражданите, примирение и мълчание. Ние от Движение „ДНЕС”, заедно с повече от половин милион българи ще говорим за всички нередности, всички несправедливости, всички нарушения от ваша страна, открито и на висок глас.

Да, вече сме над половин милион и всеки ден ставаме все повече!

Сигурни сме, че цяла България ни чува!

Вие трябва не само да взимате парите ни, но и да отговаряте на всеки българин защо си позволявате надписани сметки, лошо качество на услугите и безкрайни аварии.

Сега искате да ни сложите и такса „електромер”. Трябва ли да чакаме да ни сложите и такса „дишане”, и такса „гледане”, и такса „живот”?

Не! Ние казваме: НЕ!

Не мислете, че ние не можем без вас, обратното: вие се храните с парите на пенсионерите, на майките с малки деца, на инвалидите, на всеки от нас.

Вие не можете без нас!

А ние искаме да има правила. Искаме тези правила да бъдат спазвани.

Никой повече няма да търпи произвола ви!

Не и в днешна България!

            След това представители на ДНЕС, ИК и популярните личности се отправиха с огъня от молебена към централите на четирите дружества - монополисти в София - „ЧЕЗ България”, „Софийска вода”, „Топлофикация София” и „Овергаз”. Там те се присъединиха към протестиращите, предадоха им огъня, символизиращ надеждата на българите за изпълнение на исканията от подписката за поносими цени, за повече светлина и топлина, за чиста вода и по-добро качество на услугите и връчиха обръщението на представители на дружествата - монополисти. В протестите се включиха стотици граждани. Пред „Софийска вода” АД беше организирано мълчаливо бдение със свещи, символизиращо мрака в душите на хората заради високите цени, лошото качество на услугите, постоянните аварии и възмущението им от наглостта на монополистите. Там гражданите с големи букви изписаха: „Няма да търпим!”, а народната певица Янка Рупкина със стомни им занесе чиста вода, донесена от Троянския балкан. Този акт символизира факта, че хората от почти цяла София и България нямат или не могат да пият чиста вода от чешмите в домовете си, а честите аварии и ремонти са ежедневие. Пред ЧЕЗ България протестираха граждани с газени  лампи и маски, символизиращи хилядите български  семейства, които са без ток заради непосилните цени и честите аварии. Маските изразяват отчаянието и страданието на хората от некачествените услуги на енергоразпределителните дружества – ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН. Беше издигнат лозунг: „Стига произвол!”. Пред „Топлофикация – София” АД граждани, символично вързани с белезници за радиатори и други, които легнаха пред входа на централата,  изразиха с телата си своето възмущение от Топлофикациите в страната, както и от факта, че потребителите и да желаят, не могат да се „разделят” с услугите им и плащат дори и за спряното си парно, както и за минаващите през домовете им тръби. Протестиращите изписаха с големи жълти букви: „Засрамете се!”

Пред „Овергаз” АД гражданите направиха жива верига. Част от тях бяха с противогази и кислородни маски, символизиращи задушаването на българите от високите цени на газта. Други носеха големи букви, с които изписаха: „Няма да мълчим!”

   Сам човек трудно може да се ориентира и да се справи със „страшните” монополисти. Когато сме заедно обаче си даваме ясна сметка, че единната ни позиция, стотиците хиляди наши подписи и законите на нашата държава ни правят не „материал”, а европейски  граждани с активна позиция.

    Сега, когато вече сме стотици хиляди, с нас искат да говорят и от Парламентарната комисия по енергетика, и от ДКЕВР, дори и от монополистите. Това е пътят – открито и смело да отстояваме правата си.

   На 2 ноември 2010 г. в Народното събрание, се проведе среща с председателя на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм Мартин Димитров. Членовете на Инициативния комитет на НГИ „Срещу произвола на монополите” запознаха Мартин Димитров с предложенията и обсъдиха с него възможностите и начините за реализирането им. Мартин Димитров определи предложенията на гражданите като разумни и изпълними.

   На 25 ноември бе проведена и среща между Инициативния комитет и Председателя на ДКВЕР Ангел Семерджиев. По време на срещата Ангел Семерджиев сподели, че според него ,,Инициативата е много полезна, както за решаване на проблеми, така и за намиране на баланс между снабдителните компании и потребителите”.

   На 22. 12. 2010 г. подписката с предложенията на гражданите за подобряване на качеството на предоставяните услуги от естествените монополисти в България бе внесена в Народното събрание от членовете на Инициативния комитет. Сега чакаме в законоустановения 3-месечен срок решението на Народното събрание по нашите предложения, в съответствие със Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

   България е модерна европейска държава. Като във всяка европейска държава, законите трябва да се спазват. Ето защо ние се обръщаме към законодателите и сме сигурни в тяхната подкрепа, защото законите и правдата трябва да са на наша страна, на страната на гражданите.

   Допълнителна информация за Националната гражданска инициатива „Срещу произвола на монополите” може да намерите на интернет страницата на инициативата www.antimonopoli.bg, както и на интернет страницата на Гражданско движение ДНЕС www.dnes-bg.org.

monopolite

 

baraban.bg ©

Top Desktop version