Рождественско (Коледно) послание до боголюбивия клир, всечестното монашество и всички православни християни от Сливенска епархия

baraban.bg

Рождественско (Коледно) послание до боголюбивия клир, всечестното монашество и всички православни християни от Сливенска епархия

1111

 

   “А за вас, които благоговеете пред името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата, и изцеление ще има в лъчите Му". /Малахия 4:2/

 

   Рождество Христово е светъл празник за всички Боголюбиви! Рождество Христово е благодатен ден за всички Богопредани! Рождество Христово е сияйно тържество за всички Богоозарени! Рождество Христово е велика радост за всички повярвали. Затова дойдете всички православни християни да прославим празника! Да възпеем достойно тържеството! Да почувстваме силата на Божията любов!

   Празникът на Рождество Христово е празник на вярата и упованието, на смирението и търпението, на милосърдието и снизхождението.

   Какъв е бил светът преди Раждането на Господ Иисус Христос? Грехът навсякъде вилнеел и помрачавал. Пороците се разпространявали безпрепятствено. Плътта поробвала, лъжата се ширела. Хората живеели в несгоди и неправди, в тревоги и мъки. И въпреки големите изпитания, искрата на духа не гаснела, копнежът за справедливост укрепвал хората.

   Древните историци са оставили ценни сведения за това, че мнозинството от хората тогава отправяли надежден и уверен поглед към Изток и очаквали избавлението от Иудея.

   И Витлеем Иудейски грейнал духовно. Озарил благодатно. Просветил тайнствено. Там изгряло Слънцето на правдата, чиито лъчи винаги ще осветяват и изцеляват. Витлеем и днес е свещено място, което привлича милиони вярващи, където благоговейно се покланят и смирено произнасят името на Родилия се Богомладенец Господ Иисус Христос.

   „Христос, Праведното слънце, възсия днес от Пречистата Дева. И тъмата на безчестието изчезна, а се появи доброверна светлина и неверието на неверниците се разпръсна, а небесният клас на позналите Бога процъфтя и истинната звезда възсия днес, и дори за плътския свят се яви радост, и духовният просия. И людете, които седяха в тъма, видяха ярка светлина”. /Йоан Екзарх/

   Затова светата Църква благочинно ни приканва към духовно веселие, защото раждането на Спасителя е радост, която ще бъде за всички човеци /Лк. 2:10/. Ангел от небето благовести тази радост, и тази радост успокоява изнемогващите, дарява утеха на страдащите, обединява различно мислещите.

   Но може ли да има радост, там дето има завист? Може ли да има спокойствие, там дето има злоба? Може ли да има мир, там дето има вражда? Може ли да има кротост, там дето има гняв? Може ли да има справедливост, там дето има алчност? Може ли да има щастие, когато има неправда? Може ли да има възпитание, когато няма дисциплина? Може ли да има честност, когато има лукавство? Може ли да има напредък, когато няма усърдие? Може ли да има преданост, когато няма искреност? Може ли да има любов, когато има омраза? Може ли да има разбирателство, когато има клевета? Може ли да има прошка, когато има гордост? Може ли да има благочестиво семейство без съпружеска вярност?

   Всеки, отдалечил се от Бога, остава в тъмнина. И всеки, който мрази брата си, той се намира в тъмнина, и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е ослепила очите му /I Ин. 2:11/.

   Рождество Христово е празник на мира и благоволението между човеците. Мир от небето за земята.

   „А поставете небето над земята. Имайте вяра, че вселената има Господар, Който бди над нас и над делата ни, и Слънцето на правдата - Господ Иисус Христос ще грейне, ще свети, ще пропъди делата на тъмнината. И звездите - Божиите угодници, с живота си ще красят нощите на нашия живот, перспективите на вечния живот ще се открият пред нас. Божието Око е по-ефикасен защитник от цялата полиция в света, от всички армии и оръжия на земята, защото грехът ще намалее, вярата в човека ще се възстанови, доверието между хората ще се засили, превъоръжаването ще стане излишно, войните ще отпаднат, хората ще се радват на душевно спокойствие и материално благоденствие”. /Протопрезвитер професор Благой Чифлянов, Проповеди, стр.57/.

   През настоящата година Бог ни дарува велико духовно съкровище. Бяха открити светите мощи на великия славен пророк Предтеча и Кръстител Господен Св.Йоан. Този скъп дар ние вярващите приехме със сърдечна благодарност към Бога за Неговата неизказана милост към православните християни от Сливенска епархия.

   През 2011 година тези свети мощи ще бъдат донесени за поклонение във всички градове на Сливенска епархия, за да могат вярващите православни християни да измолят от великия праведник за себе си и за ближните си душевен мир, искрена любов и нравствен издиг.

   Сърдечно поздравявам всички свещенослужители, църковнослужители, служителите при светата Сливенска Митрополия и православните християни със светлия и велик празник на преславното Христово Рождество и моля Господ Иисус Христос - Слънцето на правдата - да запали в сърцата ни нетленната светлина на Неговото богопознание и отвори очите на разума ни /Молитва преди четене на св.Евангелие/, за да бъдем синове и дъщери на светлината, синове и дъщери на деня /I Сол.5:5/, за да бъдем трезвени /I Сол.5:8/, миролюбиви, любвеобилни и дълготърпеливи. Амин!

   ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

   ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! АМИН!

 

25 декември 2010 г.

гр. Сливен

+ Сливенски Митрополит

Йоаникий

baraban.bg ©

Top Desktop version