Пак разясняват Програмата за развитие на селските райони

baraban.bg

Пак разясняват Програмата за развитие на селските райони

evrozemedelie_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Никой не казва дали проблемите с административния капацитет на фонд „Земеделие” са причина за недотам доброто изпълнение на Програмата за развитие на селските райони, но докато в София сменяха цялото ръководство на фонда, в Сливен и Ямбол течеше информационна кампания, насочена към мерките от програмата, към които има по-слаб интерес или са по-специфични.

 

   Експерти от Министерството на земеделието и храните и от службите за съвети в земеделието разясняват по региони (предстои това да стане в Перник и Ботевград) възможностите, които дава Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Акцентът се поставя върху усвояването на гарантираните бюджети по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства", изпълняване на бизнес плановете на вече одобрени кандидати по мярка 112 за млади фермери, на  мярка 142 „Създаване на организации на производители" и върху повишаване интереса на земеделските производители към мярка 214 „Агроекологични плащания". Участниците в срещите-дискусии получават информация и за условията за кандидатстване по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи" (която се прилага за първа година в България и за която приемът на документи приключва на 15 май).

   Според д-р Златка Възелова от дирекция „Животновъдство” на министерството, интересът към дискусията, специално в Сливен, е бил много голям. Тя подчерта, че регионът е един от водещите в страната по брой млекодобивни ферми. 166 от тях отговарят на европейските критерии за качество на суровото мляко. Останалите, фермите от ІІ и ІІІ група, могат да участват в мярка 121. В Сливенско има 12 ферми, които съответстват на изискванията за ІІ група - тези, които отговарят на критериите за сграда и оборудване, но не отговарят на критерия за качество на суровото мляко. На тях ще бъде дадена възможност да кандидатстват за инвестиции за подобряване на качеството. В региона има 522 фермите с над 4 млекодайни крави и 206 ферми с над 10 крави. В област Сливен има и пет района, които са включени за подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” – Котленска планина, язовир Жребчево, Сините камъни – Гребенец, Каменски баири и местността Адата край Тунджа.

   Слаб е интересът на земеделските стопани към мярка 142 „Създаване на организации на производителите”, каза Диана Трифонова, експерт в Дирекция „Развитие на селските райони” на министерството. „Една от целите на кампанията е да разясни какви са ползите от сдружаването. Стопаните ще получат финансов ресурс за администрирането на създадените организации на производители, а като членове на такива организации ще могат да получават юридическа помощ, ще могат заедно да продават своята земеделска продукция и не на последно място – ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции, които са от полза за всички членове на сдружението.” Към този момент обаче в страната са подадени само две заявления от организации на производители.

Йорданка Раданчева 

baraban.bg ©

Top Desktop version