ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

baraban.bg

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

voskresenieВсякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение,защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Из Пасхалните часове

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

   Възлюбени във възкръсналия Господ чеда на светата ни Църква,

   Отново е Пасха и Църквата ликува! Животът тържествува, а смъртта е победена! Отново ни залива вълна от онази радост, за изричането на която думите не достигат, но която всички верни чувстват в сърцата си в утрото на Христовото Възкресение! Христос воскресе!

   Дни и години, столетия и хилядолетия отминават, а нищо не може да помрачи радостта от Възкресението. Нищо не може да заглуши нечуваната вест за възкръсналия Господ, Словото на Отца, Който прие човешка плът и се уподоби на нас, за да ни спаси от греха и да ни дарува живот вечен. Сменят се епохи, раждат се и умират всевъзможни човешки учения, появяват се и изчезват всевъзможни "учители" и "спасители", а вестта за Христовото Възкресение все така продължава да пленява сърца и умове. Да напомня на нас, верните на обещанието, че ни е приготвен дом на небесата, в Царството на Отца, Който изпрати Своя единороден Син, щото "всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Йоан. 3:16). И ето че година след година, Пасха след Пасха, най-неописуемото и чудно събитие от богочовешката история остава в центъра на вярата, надеждата и любовта на милиони, нови и нови Христови ученици и свидетели, ето че и днес, две хилядолетия по-късно, Господ всекидневно прибавя към Църквата Си такива, които се спасяват (Деян. 2:47). И никакви превратности, никакви житейски бури, нито цялата суета на този свят могат да заличат от съзнанието на милионите верни вестта за Христа Иисуса ­ разпнатия и възкръсналия "в третия ден според Писанията". А какво по-достоверно свидетелство за истинността на нашата вяра и на нашата надежда!

   "В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците" (Йоан. 1:4). Така пише боговдъхновеният евангелист и в тези две думи ­ живот и светлина ­ се съдържа всичко онова, за което най-много са копнеели потъналите в безнадеждността на мрака и смъртта наши предци. Тъкмо животът и светлината са липсвали най-много на хората ­ сътворени по Божи образ, призвани към богоуподобяване и вечен живот, но оказали се, поради непослушанието на един човек, подвластни на тлението и смъртта. И ето че при тях идва Самият Живот: "Аз съм хлябът на живота; който дохожда при Мене, няма да огладнее; и който вярва в Мене, няма да ожаднее никога" (Йоан. 6:35). Ето че Божият Син, очакваният Месия възвестява благоприятната Господня година: "Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие" (Йоан. 10:10). Същото чувстват и Неговите ученици, когато Го питат: "Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот" (Йоан. 6:68). И вървят неотлъчно след Него, защото "никога човек не е говорил тъй, както Тоя Човек" (Йоан. 7:46). А думите Му се оказаха истинни, защото ето ­ "Възкръсна Христос и паднаха демоните! Възкръсна Христос и се радват ангелите! Възкръсна Христос и живот се въдвори! Възкръсна Христос, и нито един мъртвец няма в гроба!" (Св. Йоан Златоуст, Похвално слово за Пасха). Затова и ние нека днес възкликнем, заедно с апостола: "Радвайте се винаги в Господа, и пак ще кажа: радвайте се" (Филип. 4:4).

   Тази именно радост ­ радостта от възсиялия от гроба живот в утрото на Пасха ­ е неизменният отговор на Църквата на унинието, скептицизма и отчаянието, които, уви, често изместват и нашата вяра, и нашата надежда. Радостта от Възкресението е силата, която ни предпазва, когато вместо от духовното се увличаме по земното и преходното, а забравяме, че ни е приготвен дом на небесата. Когато търсим човешката правда, а пренебрегваме вечната Божия правда. Когато се стремим да подредим и подобрим тукашния живот, а нехаем за бъдещия. Когато забравяме думите на Спасителя: "Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, и да умре, ще оживее" (Йоан. 11:25).

   Днес, възлюбени, християнският свят празнува празника на живота, празника на светлината! Днес всички ние, верните, които заедно със Спасителя се погребахме "чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот" (Рим. 6:4), тържествуваме и ликуваме. Защото, да, Христос воистину воскресе! "Възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20). Защото добре знаем, че "както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят" (1 Кор. 15:22). Залог за това е възкръсналият в утрото на Пасха Иисус Христос ­ Синът Божи, Словото на Отца, нашият Господ, Изкупител и Спасител. Същият Този, Който ни примири с небето и повторно отвори за нас вратите на райското блаженство! Нему да бъдат вовеки славата, честта и поклонението, заедно с безначалния Му Отец и пресветия, благ и животворящ Негов Дух!

   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

   В деня на Христовото Възкресение отечески поздравяваме всички верни чеда на светата ни Православна църква ­ в пределите на Родината и извън нея ­ с пожелание за духовно и телесно здраве, изобилие от пасхална радост и благопреуспяване в делото на подражанието на Христа, Който е нашата Пасха. Амин!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

† МАКСИМ

ПАТРИАРХ  БЪЛГАРСКИ  И МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ

ЧЛЕНОВЕ НА СВ. СИНОД:

† Врачански митрополит КАЛИНИК

† Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ

† Видински митрополит ДОМЕТИАН

† Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ

† На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ

† Западно- и Средноевропейски митрополит СИМЕОН

† Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ

† Русенски митрополит НЕОФИТ

† Неврокопски митрополит НАТАНАИЛ

† Плевенски митрополит ИГНАТИЙ

† Старозагорски митрополит ГАЛАКТИОН

† Ловчански митрополит ГАВРИИЛ

† Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

† Доростолски митрополит АМВРОСИЙ

baraban.bg ©

Top Desktop version