Оставка за Нона Караджова

baraban.bg

Оставка за Нона Караджова

Nona

След "Брикел", Нона спасява и "Юлен". В техните църкви сигурно отдавна е заместила образа на Спасителя...

 

 

 

 

 

На 29 юни 2011 г. Национална асоциация на българския бизнес (НАББ) сезира главния прокурор на Република България за извършване на проверка във връзка с установеното нарушение от г-жа Нона Караджова, Министър на околната среда и водите, на търговско дружество „Юлен” АД, в качеството му на концесионер на територия – изключителна държавна собственост, част от Национален парк „Пирин”, с площ от 99,55 ха, за изграждане на „Ски – зона с център Банско”, с оглед евентуално престъпление по чл.282 от Наказателния кодекс.

Смятаме, че установеното нарушение относно това, че дружеството-концесионер е ползвало неправомерно 64,7 хектара площ от Национален парк „Пирин” е изключително тежко, с необратими последици за природата, което нанася много сериозни щети на държавата и обществения интерес. Тази територия представлява изключителна държавна собственост, като е защитена с най-високата възможна степен – Конституцията на Република България. Въпреки това, ние сме свидетели на тотално погазване на конституцията, като Министерството на околната среда и водите не е извършело необходимата охрана и контрол на тази защитената територия.

Ние считаме, че становището на г-жа Нона Караджова за добавяне на неправомерно ползваните 64,7 хектара площ към концесионната територия на „Юлен” АД е абсолютно неприемливо и представлява пълна подкрепа на едно тежко противозаконно деяние за неправомерно ползване на територия, представляваща изключителна държавна собственост.

Недопустимо е държавата да допуска безнаказано ползване на територия изключителна държавна собственост, което води до сериозни загуби за обществото и унищожение на националното природно богатство.

На оснавание горното искаме оставката на г-жа Нона Караджова, Министър на околната среда и водите.

С уважение:

Светлозар Николов

Председател

Национална асоциация на българския бизнес

baraban.bg ©

Top Desktop version