Осигурени са 35 млн. лв. за изборите

baraban.bg

Осигурени са 35 млн. лв. за изборите

izboriПравителството прие план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на България и за общински съветници и кметове на 23 октомври т. г. Общата сума за това е 35 млн. лв.

Най-голямото перо в план-сметката е за възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии и специалисти – 18,5 млн. лв. За възнаграждения и материално-техническо осигуряване на дейността на ЦИК е предвиден 1 млн. лв. Обработката на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите ще струва на бюджета 2 млн. лв., логистичното осигуряване на изборния процес от централната, областните и общинските администрации – 6 896 000 лв., а разяснителната кампания на ЦИК за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване – 200 000 лв.

В зависимост от своите задължения по провеждането на изборите няколко ведомства също получават средства – 800 000 лв. за МРРБ, 4 млн. лв. за МВР, 500 000 лв. за МВнР, 80 000 лв. за МО, 14 000 за МОМН и 150 000 лв. – за Сметната палата. С тях ще се финансира подготовката и отпечатването на избирателните списъци, осигуряване гласуването в чужбина, в т. ч. и на българските военни контингенти на мисии, охранителните мероприятия на МВР, организирането на изборни места в държавните училища и т. н.

За разходите по провеждането и отразяването на изборите на БНТ, БНР и БТА са отделени съответно 500 000 лв., 200 000 лв. и 160 000 лв.

Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити в срок до 30 ноември т. г. трябва да представят на министъра на финансите отчет за изразходваните средства.

baraban.bg ©

Top Desktop version