ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

baraban.bg

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

 

patriarh_Maksim"В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците". (Йоан. 1:4)

Bъзлюбени във възкръсналия Господ чеда на светата ни Църква,
В утрото на свещената Пасха до всички краища на Вселената отново се разнася радостната вест за възкръсналия Богочовек, за победата и тържеството на живота. И радостта ни е пълна, а надеждата ни - светозарна, защото "ето, Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък" (1 Кор. 15:20).

С тази непомрачена надежда и с неизменната вяра във възкръсналия от мъртвите Христос Господ живеем и се спасяваме, чрез тях свидетелстваме пред света, че "Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син" (1 Йоан. 5:11); че по Божия милост ни е дарувано "възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век" ("Символ на вярата", 12).

Залогът пък и начатъкът на това наше възкресение е Възкресението Христово. Приели кръщението, участници в светотайнствения живот на Църквата, ние се превръщаме и в свидетели Христови, в очевидци на Неговото славно всеподобно възкресение. Макар подвластни на човешки немощи, пред нас е спасителната надежда на възкресението и вечния живот в царството на Отца. Макар все още в плен на "поднебесните сили на злобата", живеем свободни от властта на злото и смъртта.

С чисти сърца и помисли изповядваме пред света, че ето, възкръсва Христос, "Алфата и Омегата... началото неизяснимо и край непостижим" (св. Мелитон Сардийски, "Слово за Пасха"); че "възкръсна Христос и живот се въдвори!" (св. Йоан Златоуст, "Похвално слово за Пасха").

За да въдвори този живот, за да ни дари с него, Спасителят претърпя страдания и кръстна смърт. Погреба се с нас в хладния и мрачен гроб, за да ни изведе на пътя на светлината и живота. Претърпя това единствено от любов, защото, както свидетелства божественият евангелист: "Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен." (Йоан. 3:16). А на друго място добавя: "Божията любов към нас в това се [и] яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез него" (1 Йоан. 4:9).

Затова именно Църквата във всички времена е вярвала и изповядвала, че тази всеобхващаща Божия любов лежи не само в основата на Божия творчески импулс, но е и движеща сила на Божия промисъл и домостроителство за творението. Защото - отново по думите на евангелиста - "Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него" (Йоан. 3:17).

Като подражатели на Христа Спасителя - на Неговия живот, кръстни страдания, смърт и възкресение - ние също сме призвани да проявяваме любовта, с която Той ни обикна и без остатък отдаде Себе Си за нас. Да не съдим, а да прощаваме и да любим друг другиго. За всичко да благодарим и всякога да имаме пред очи кръстните страдания на нашия Господ, с които Той ни изкупи и спаси, за да имаме живот в изобилие. Защото, както Сам Той беше казал в земните си дни, "по това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си" (Йоан. 13:35).

Братя и сестри,

Христовото Възкресение е светлина, която "в мрака свети, и мракът я не обзе" (Йоан. 1:5). То огрява и най-дълбокия и непрогледен мрак, от него неизменно черпим сили за живот - дори тогава, когато всяка надежда ни изглежда угаснала. То огрява пътя ни и в най-тъмната нощ, разсейва в нас дори и най-дълбокото страдание, отстранява всяка безутешност. То е единствената истинска основа и на нашата вяра, и на нашата надежда.

Нека, прочее, живеем и се подвизаваме като достойни свидетели на възкръсналия от мъртвите и привел ни от смъртта към живота Господ наш Иисус Христос, та да станем участници и в Неговото възкресение!

В утрото на свещената Пасха отечески поздравяваме всички верни чеда на светата наша Православна църква - в пределите на Родината ни и далеч от нея - с пожелание за духовен мир и преизобилна пасхална радост във възкръсналия Господ и Спасител!

Благодатта на възкръсналия от мъртвите Христос Господ да бъде с всички вас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

baraban.bg ©

Top Desktop version