И Иван Костов срещу идеята на Дянков

baraban.bg

И Иван Костов срещу идеята на Дянков

KostovСлед заседание на Националното ръководство на партия Демократи за силна България, ето какво каза на пресконференция председателят Иван Костов:

   Сигурен съм, че ще зададете въпрос за фискалния резерв. И искам да  кажа, че ние обсъдихме този въпрос. Идеята фискалният резерв да се депозира в български банки не е добра, тъй като ролята на фискалния резерв е друга. Ролята му е да гарантира стабилността на цялата страна, а не да носи приходи от депозити. Това от една страна. Второ аргумента, че фискалният резерв не носи много лихви, е въпрос на управление на фискалния резерв от министерство на финансите. Тоест той зависи от решенията, които взема министерството, за да управлява този фискален резерв, защото това е резерв на правителството. Той не бива да се смесва с резерва на емисионното управление. В този смисъл идеята не е добра. Всъщност по-скоро би трябвало финансовото министерство да се замисли дали управлява по най-добрият начин резерва. Дали не може да го управлява по-добре. От тази гледна точка идеята да се инвестира, т.е. да се депозира в български банки, е много лоша. Това ще повлияе лошо и на стабилността на страната и ще ограничи възможностите на правителството, ако кризата го изправи пред сериозни предизвикателства да реагира. Ще бъде с много по-ограничени, с много по-малки възможности да реагира.

Ако питате как може да го затрудни. Ами например ако някоя банка се окаже в тежко положение както в много страни в западна Европа, тогава ще трябва банката да бъде по някакъв начин спасявана, а начинът е с пари. Ако парите са изхарчени предварително, няма да има с какво. Това е в най-едри щрихи ситуацията. Аз коментирам това и като човек, и като представител на хора, които сме изградили тази финансова и банкова система. Тази финансова стабилност почива на правила, които практически трябва да се спазват. Вярно е, че кризата поставя тежки проблеми, но не дава основание тези правила да бъдат преразглеждани.

baraban.bg ©

Top Desktop version