В Сливен обсъждаха перспективите пред биволовъдството

baraban.bg

В Сливен обсъждаха перспективите пред биволовъдството

Поредната крачка в посока развитие на биволовъдството, направиха в Сливен. Областният управител Марин Кавръков, един от радетелите за развитието на сектора, организира среща на биволовъди с представители на различни земеделски служби и контролни институции. На срещата бяха поканени представители на японска банка, с цел кредитори и бизнес да се заинтересуват от възможността за инвестиции в отрасъла, който предлага привлекателна възможност за износ на продукти.

   Ето какво каза един от участниците в срещата, изпълнителният директор на Агенцията за селекция и репродукция в животновъдството, доц. Васил Николов:

doc.Vasil_Nikolov   Има голям шанс да намерим своето място в Европа с производството на уникални продукти от биволовъдството. По принцип два са секторите, които са перспективни за развитие: биволовъдството и млечното овцевъдство. Всички останали ниши са заети. Даже в момента в ЕС масово се ликвидират млечни говедовъдни ферми и тяхното място се заема от месодайни. А биволи в Европа се отглеждат само в страните около Средиземноморието, като Гърция вече на практика ги няма, има малко в Албания, в някои от бившите сръбски републики и основно в Италия. Ясно е, че този малък периметър не може да задоволи потребностите от биволски продукти. А потребностите нарастват, поради вече споменати причини. Хубаво е, че в Сливен се подема тази инициатива, тъй като досега, въпреки дебелите програми и стратегии, ние нямаме държавна политика за това какво да развиваме. Надявам се оттук инициативата да прерастне в национална, защото от години е доказано, че в нашите земи биволът може да се развива. И ако в млечното овцевъдство нещата са малко по-трудни, заради това, че не всички породи са пригодни за машинно доене, при биволите не е така – сградите и технологиите са като в  краварството.

   Нашата популация наистина е най-добрата в Европа, където продължава да се отглежда т.н. Средиземноморски бивол, с ниска продуктивност. А създадената от 60 – 70 години насам порода Българска мурра се отличава с изключително високи качества. След 80-те години на миналия век ние наистина сме изнасяли биволи за Централна Америка и не само в Аржентина, но и в Боливия и други страни. В момента обаче сме на път да загубим постигнатото, защото популацията в страната е много стеснена, няма избор, биците вече влизат в родство и е трудно да се работи. Шансът ни е биволовъдството да се фокусира на държавно ниво и да се стимулира. За жалост в ЕС няма практика за стимулиране на биволовъдството и доскоро биволиците ги пишехме като крави, за да могат стопаните все пак да получат субсидия. Но в Италия са намерили начин да вземат европейски пари, трябва да намерим и ние. Някой просто трябва да формулира  аргументите ни и Министерството на земеделието да ги представи. Но и сега освен на глава добитък, биволовъдите могат да получат пари и по мярка 214, за агроекологични дейности, по която сумата е 200 евро на животно. Условието е животните да притежават сертификат. За издаването му е оторизирана Асоциацията на биволовъдите в Шумен и ние бихме съдействали на всеки за получаването му, за да може да се вмести в срока за кандидатстване.

 bivoli_26

   Васил Василев от сливенското село Мечкарево отглежда в двора си биволи от 18 години. В момента има 22 маркирани възрастни животни и 14 малачета.

baraban.bg ©

Top Desktop version