Идва моментът да се включите в разпределяне парите за земеделие

baraban.bg

Идва моментът да се включите в разпределяне парите за земеделие

kravi   В рамките на кампания 2010 предстои да се прилагат 6 нови схеми за национални доплащания на българските земеделци – за тютюн, за крави с бозаещи телета, за говеда, както и за производство на мляко в икономически уязвими ферми, необлагодетелствани райони и нитратно уязвими зони. Всички те ще бъдат представени на 9 март в НДК. За да са информирани за прилагането на новите схеми, на земеделските стопани ще бъдат разпратени и специални брошури. Събитието е част от Кампанията за директните плащания на площ, която стартира официално на 1 март. На него се очаква да присъства министър-председателят Бойко Борисов. На форума ще бъдат поканени  представители на всички браншови организации в агросектора, с цел да им бъде предоставена максимална информация за всички възможности и схеми за финансово подпомагане на земеделските стопани през 2010 г.

    Правилата за прилагане на новите схеми са разписани в Наредба №2 от 11 февруари 2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и специфично подпомагане за 2010 г., която е обнародвана в бр. 14 от 19 февруари 2010 г. на Държавен вестник. Срокът, в който фермерите ще могат да подават заявления за субсидии по всички схеми за подпомагане през 2010 г. е 15 май 2010 г. – в Общинските служби по земеделие по адрес на регистрация на физическото или юридическо лице. Заявления ще приемат и след тази дата, но най-късно до 9 юни, със санкция от 1% за всеки ден просрочие.

   За Кампанията за директни плащания 2010 са предвидени 336 млн. евро, които се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Бюджетът за национални доплащания за тази година е в размер на 300 млн. лв., 150 млн. лв. от които са заложени в бюджета „под черта”.

baraban.bg ©

Top Desktop version