Внимание! Не плащайте тока си на „инкасатор”!

baraban.bg

Внимание! Не плащайте тока си на „инкасатор”!

elektromeri   От EVN Bulgaria предупреждават за случаи на измами от мними служители на дружеството. Последният случай, в който външни лица са се представили като сътрудници на компанията, е от 8.05.2010 г. във вилно селище “Oтдих” (между с. Песнопой и гр. Баня, Област Пловдив).

   В тази връзка, от EVN припомнят: Заплащането на сметките за консумирана електроенергия се извършва само в касите на „Български пощи”, банки и други партньори на дружеството.

   Отчитането и фактурирането на електрическа енергия се извършва единствено от сътрудници на „ЕВН България Електроразпределение” АД. Отчитането се извършва за сметка на дружеството и не се заплаща от клиентите. Всеки отчетник има служебна карта, в която са упоменати правата му, произтичащи от Закона за енергетиката. При поискване той е длъжен да се легитимира с тази карта. Събирането на дължимите суми никога не се извършва от сътрудници на EVN Bulgaria на ръка и на място, при самия отчет или при друго посещение на електромера или електрическото табло. При заплащането на каса, клиентът получава касов бон или фактура. В нея е налична цялата изискуема по закон информация - конкретният период, за който е отчетена електроенергията, количеството консумирана електроенергия, срокът на следващо отчитане, срокът на следващо плащане, както и телефонен номер за връзка.

   EVN Bulgaria призовава гражданите да сигнализират за мними „инкасатори”, на денонощната телефонна линия 0700 1 7777. Информацията ще бъде предоставена на компетентните органи.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version