Празник и семинар за прасковопроизводители в с. Гавраилово

baraban.bg

Празник и семинар за прасковопроизводители в с. Гавраилово

praskova   Поредният празник „Златна праскова” ще се състои в сливенското село Гавраилово на 29 юли. И тази година организаторите поставят акцента върху семинара за производители. Регистрацията за участие в него е от  10.30 ч. в салона на читалище „Слънце”, от 10.45 започва представянето на докладите от водещи специалисти. Темите са „Съвременни и перспективни сортове праскови и нектарини” (доц. д-р Аргир Живондов от Института по овощарство в Пловдив); „Основни болести по прасковата и борбата с тях” (проф. д-р с.н. Светослав Бобев от Аграрен университет в Пловдив); „Нови технологични моменти при отглеждането на прасковата и нектарината” (доц. д-р Заря Ранкова от Института по овощарство в Пловдив); „Възможности за подпомагане на производителите на праскови в България” (Димитър Ванев, гл. директор на ГД „Съвети в земеделието” в Националната служба „Съвети в земеделието”); „Устойчиви иновативни технологии в растениевъдството, подобряващи качеството и безопасността на растенията” (доц. д-р Иван Цветков, „Агробиоинститут” – София). Предвидени са дискусия, също и посещение на насаждения от праскови. Ще има демонстрация на селскостопански машини и инвентар, свързани с обработката на трайни насаждения, както и на капкови системи за напояване.

  Междувременно, на площада пред читалището ще тече празникът „Златна праскова” за местните жители и гости на селото. Предвидени са много конкурси, състезания за деца, фолклорни изяви, представяне на специалитети от праскови. Официалното откриване на празника е в 9.30 ч.

baraban.bg ©

Top Desktop version