Шест нови български сорта представиха на празника „Златна праскова" в сливенското село Гавраилово

baraban.bg

Шест нови български сорта представиха на празника „Златна праскова" в сливенското село Гавраилово

praskovi   Новите сортове български праскови, създадени в Института по овощарство в Пловдив, бяха представени на семинара за производители, който се провежда по време на празника „Златна праскова” в сливенското село Гавраилово. Това са пет сорта десертни праскови – „Филина”, „Флавия”, „Пълдин”, „Ласкава” и „Евмолпия”, за които институтът вече има сертификат от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Създаден е и първият български сорт нектарини – „Гергана”. Това съобщи директорът на института доц. д-р Аргир Живондов. Той посочи като особено подходящи за нашите земеделци сортовете „Ласкава” и „Евмолпия”, устойчиви на болестите „брашнеста мана” и „къдравост”, за които са необходими много по-малко препарати. Това означава освен по-евтина, също и по-чиста продукция. Някои от новите български сортове са с по-добри качества от приетия световен стандарт, но българските овощари слабо ги познават и продължават да залагат на сортове отпреди 20-30 години, смятат специалистите.

   В 60-годишната история на института, са създадени 45 сорта български праскови, сред които и някои от най-известните досега – Юлска едра, Петричка, Пловдив 2 и др. Фиданки от новите по-перспективни сортове ще могат да се закупуват от следващата година.

   Празникът „Златна праскова” се провежда за девети пореден път в сливенското село Гавраилово. И тази година организаторите поставят акцента върху семинара за производители. Освен с нови сортове, те се запознават с основните болести по насажденията и борбата с тях, с новите технологични моменти и иновативни технологии, както и с възможностите за подпомагане от страна на държавата и европейските фондове. Лекторите са освен от Института по овощарство, от Аграрния университет в Пловдив, от ГД „Съвети в земеделието - НССЗ", Агробиоинститут – София.

   Междувременно, на площада пред читалището тече празникът „Златна праскова” за местните жители и гости на селото. Предвидени са много конкурси, състезания за деца, фолклорни изяви, представяне на специалитети от праскови.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version