ЕВН да си спре климатиците

baraban.bg

ЕВН да си спре климатиците

el   Последните дни от електроразпределителното дружество ЕВН България се получават

прессъобщения, които оставят място за доста тълкувания. Цитирам:

На 13.08.2010 г., в 18:49 ч. диспечерите на ЕВН България Електроразпределение АД получиха с

телефонно обаждане оперативно разпореждане от Централно диспечерско управление (ЦДУ)

на Електроенергийния системен оператор, за ограничаване на потреблението на

електроенергия в района северно от Бургас.

Спазвайки законовите разпоредби, ЕВН България Електроразпределение АД се подчини на

разпореждането на ЦДУ и ограничи подаваните мощности от мобилната си подстанция

Каблешково, считано от 18:52 ч.

В резултат на устното разпореждане се налага ограничаване на електроподаването в този

район, като усилията на ЕВН България Електроразпределение АД са насочени към свеждане

на безтоковото време до максимално краткия период от един час.

Ограничението е в сила до повторно разпореждане от ЦДУ до ЕВН България

Електроразпределение АД.

Въпреки неколкократните искания на ЕВН България Електроразпределение АД да получи

писмено потвърждение от ЦДУ за въвеждане на график и продължителност на ограничителния

режим, досега такова не е получено в официална писмена форма.

Всички усилия на Електроенергийния системен оператор са насочени към максимално ограничаване на последствията в резултат на разпореждането на ЦДУ.

Предвид голямата консумация на електричество в района на Черноморието в момента, EVN

Bulgaria призовава своите клиенти за максимално рационално и ефективно използване на

електроенергията.

 

13.08.2010г

 Отменено е ограниченото електрозахранване за района северно от Бургас

В 22:33 ч. на 13.08.2010 г. се отмени ограниченото електрозахранване за региона на север от

Бургас и към момента ситуацията в региона е нормализирана.

Това стана възможно след оперативно разпореждане на Електроенергийния системен оператор

(ЕСО) към ЕВН България Електроразпределение АД.

Ограничението беше въведено от ЕСО с телефонно разпореждане от 18.49 ч. по-рано същият

ден.

 

 Тези, които летуват в мегаполисите (за българските мащаби) на север от Бургас, знаят за какво става дума – няма ток. Което това лято си е реалност. Независимо дали за час, два или повече, то издава състоянието на електроснабдителната система. Паниката, която в подобна ситуация обхваща хотелиери и ресторантьори си е едно на ръка, друг е въпросът кой трябва да се справи със ситуацията. От горното прессъобщение аз лично разбирам, че Електроенергийният системен оператор, като дъщерно дружество на Националната енергийна компания, кой знае защо иска от електроразпределителното дружество да спре тока. Това вероятно ще рече, че членовете на този многоуважаван орган са подкупени от гръцки и турски хотелиери, за да подливат вода на нашия туристически бизнес. Не че не е възможно, но си мисля да не би пък ЕВН България да си е спестило инвестициите, които  е трябвало да направи в региона, предвид броя на консуматорите. Колкото до икономиите, надявам се, че в офисите на ЕВН работят без климатици.

Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version