Холандски специалист препоръчва по-малък брой млекопроизводители

baraban.bg

Холандски специалист препоръчва по-малък брой млекопроизводители

Gerard   „Млекопроизводителите трябва да наблегнат на качеството, а за да бъдат конкурентноспособни, техният брой трябва да бъде редуциран”, заяви Герард Креберс, началник на отдел в Млечния борд на Холандия и експерт с дългогодишен опит в управлението на млечните квоти. Препоръката той отправи по време на семинар в Сливен, организиран в изпълнение на двустранна работна програма за сътрудничество по прилагане на квотната система между българското министерство на земеделието и храните и министерството на земеделието, околната среда и качеството на храните на Кралство Нидерландия. Холандският експерт смята, че намаляване броя на стопаните, които отглеждат животни за мляко, ще ги направи по-конкурентноспособни на производителите от ЕС. „В Кралство Нидерландия има около 20 хиляди млекопроизводители, а годишно се произвежда 12 милиарда литра мляко. В България има около 83 хиляди производители, а производството е около 1 милиард литра. Необходимо е българските производители да бъдат редуцирани и да се повиши качеството на продукцията и на млекопреработвателните предприятия. Продуктите, които се произвеждат, трябва да бъдат характерни за самата страна, а количеството не трябва да бъде голямо”, съветва Креберс. Той подчерта, че е грешна информацията на фермерите в България, че техните колеги от страни от Европейския съюз получават субсидия за качество на млякото. „В нито една страна от ЕС не се изплаща такава субсидия. Българските фермери не бива да се чувстват ощетени в това отношение. Политика на всички страни от еврозоната е да не се изплаща този вид субсидия”, бе категоричен Герард Креберс.

   Адриана Иванова, главен експерт в Областна дирекция „Земеделие” в Сливен припомни, че фермите в Сливенска област са над 2 500, а тези които са покрили изискванията на ЕС, са около 160. Тя също смята, че редуцирането на производството ще доведе до стабилизиране на по-високи изкупни цени на млякото. Според нея, вече се забелязва намаление на количеството на продукцията, което довело в последно време до повишаване цената на млеката. „По малката конкуренция винаги води до повишаване на цените", коментира Иванова.

baraban.bg ©

Top Desktop version