НАББ продължава протеста срещу политиката на банките

baraban.bg

НАББ продължава протеста срещу политиката на банките

NABB   Националната асоциация на българския бизнес (НАББ) продължава започналия вчера протест „Срещу безобразното поведение на банките и частните съдебни изпълнители”. На 3, 4 и 5 ноември той ще е от 13.30 до 16 ч. в София.  Всеки ден сборен пункт и начало на протестните шествия е площад „Света Неделя” 7 - мястото пред сградата на Уникредит Булбанк. Шествията преминават през площад Света Неделя 7 – Уникредит Булбанк; ул.Света София 5 - централа ОББ; градинката пред Министерски съвет; площад Княз Александър І №1 – Българска народна банка; ул.Московска 19 – централа ДСК; бул.Цар Освободител 14 – централа Юробанк и Еф Джи; площад „Народно събрание” 2 - НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Намерението е също палаткови лагери пред Булбанк, площад Света Неделя 7 и пред БНБ да останат поне месец. Там се събират подписи и жалби на желаещите да се включат в колективни искове.

 

    Борбата отново е за подписването на обществен договор – виж ТУК, за приемане на антикризисна програма за предоговаряне на кредитите и към законодателната власт.

   Ето и самите искания:

1. Методологията по определяне на лихвения процент по договорите за банков кредит да се основава на договорен независим пазарен индекс плюс договорена надбавка.

2. Банките да нямат право едностранно да променят условията по сключен договор за банков кредит.

3. Да отпаднат всички неравноправни клаузи в договорите и общите условия на търговските банки.

4. Да се създаде Финансов омбудсман, който да има правомощия да защитава интересите на лицата получили кредит, кредитна карта, лизингова вещ или друг паричен заем.

5. В заповедното производство по чл.417, т.2 Гражданския процесуален кодекс - „документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавни учреждения, общините и БАНКИТЕ” да отпадне възможността на банките да бъде издавана заповед за незабавно изпълнение от съда само на основа документ или извлечение от счетоводна книга. В този член банките, които са частни търговски дружества са приравнени към държавата и общините, което поставя всички други субекти в неравноправно положение.

6. Да се промени Изпълнителното производство по ГПК, като се обжалват всички действия на частните съдебни изпълнители – връчването на покана за доброволно изпълнение, опис, оценка, обявяване на публичната продан и да се намалят таксите, като необосновано високи.

 

    Нарушенията, за които НАББ ще сезира прокуратурата, са:

1. Банките отказаха да предоставят на клиентите си поносимо за тях разсрочване на кредитите, вдигнаха едностранно лихвата и така начислиха огромни суми чрез наказателни лихви, като при някои банки практиката е да се начисляват наказателни лихви не само върху забавената вноска, а върху целия остатък. Така без да уведомят длъжниците, внасят документи в съда, които по никакъв начин не се проверяват от него и се издава заповед за незабавно изпълнение.

Законодателят е предоставил на банките изключителна права. В чл.417 ГПК, банките получават заповед за незабавно изпълнение само въз основа на извлечение от сметка, което представлява едно писмо, на което се е подписало някакъв служител, който твърди, че лицето дължи определена сума. Банките абсолютно злоупотребяват с това право, начисляват се огромни адвокатски хонорари и за дълг от 40 лв се издава заповед за незабавно изпълнение за 400 лв. Когато се начислят и таксите на частния съдебен изпълнител, сумата ще стане огромна. Банките умишлено завишават сумите, които се дължат от нередовните длъжници, разпродават жилищата на безценица и хората остават на улицата. Увеличава се практиката банките да изкупуват жилищата при втори или трети търг на безценица лично или чрез техни дружества.

2. Банките отпуснаха много кредити, на лица които нямат доказани доходи, работа, собствени активи. Трябва да бъдат извършени проверки, които да проверят наличието на измама при обработката на документите за получаване на жилщни заеми.

 Светлозар Николов

Председател на НАББ

   На 2 ноември 2010 г. от 13.40 се проведе среща между НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС и УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД във връзка с предложенията на асоциацията за подписване на обществен договор и законодателните предложения за касаещи банковата дейност. С тази среща се постави началото на диалог между НАББ, в качеството на обществена организация защитаваща правата на малкия и средния бизнес и Уникредит Булбанк АД, в качеството на частно търговско дружество. Поради това ръководството на НАББ взе решение да не разполага палатков лагер пред централата на банката.

Ръководството на банката даде своята предварителна подкрепа на предложението на НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС за създаването на независим финансов омбудсман, което ще бъде внесено в НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

Ръководството на банката пое ангажимент да даде своето становище по предложените точки на обществения договор в най-кратък срок.

   НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ще продължи да оказва обществен натиск срещу безобразната политика на банките и ще организира палаткови лагери и живи вериги срещу безобразното отнемане на имуществото на българските граждани и фирми от банките. 

    

 

baraban.bg ©

Top Desktop version