Бизнесът въвежда европейски порядки? Ще видим...

baraban.bg

Бизнесът въвежда европейски порядки? Ще видим...

nadomni4ka   „Гарантирам, че правителството ще приеме и ще внесе за разглеждане в Народното събрание нормативните документи и законови промени, с които ще бъдат изпълнени националните споразумения за регулиране на надомния труд  и за осъществяване на дистанционна работа в България”. Това e заявил министър-председателят Бойко Борисов на официалното подписване на двете споразумения, разработени от синдикалните и работодателските организации, съобщават от правителствения пресцентър.

   „За първи път в България сключените договорености между представителите на организациите на работниците и служителите и на бизнеса ще бъдат транспонирани в националното законодателство”, пък са думите на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

   Цел на споразуменията е да се гарантира гъвкавостта на пазара на труда, като се регламентират правата на хората, които работят този вид дейности. Те, както е известно, спестяват и финансов ресурс на бизнеса.

   Националното споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в България предвижда сключване на трудов договор с наетите надомни работници. Съгласно документа, работниците и служителите се ползват от правата, свързани с условията на работа, включително здравословните и безопасни условия на труд, гарантирани от българското трудово, осигурително законодателство и колективни трудови договори, с които се  ползват и останалите работници и служители на трудов договор. Предвидени са възможности и за осигуряване на обучение, квалификация и преквалификация за надомните работници.

   Второто споразумение се отнася до организацията и прилагането на дистанционната работа в България. Според документа, дефиницията на дейността е “форма на организиране и/или извършване на работа, с използуване на информационни технологии, в рамките на трудово правоотношение, при което работа, която може да бъде извършвана и в помещения на работодателя, се изнася извън тях като правило”. Работещите от разстояние ползват всички права, свързани с организацията на работа и  здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в  българското законодателство и  валидните за предприятието колективни трудови договори, с които се ползват работниците/служителите, работещи в помещенията на работодателя».

   Представителите на синдикалните и работодателските организации уверили на срещата, че съвместната конструктивна работа ще продължи и занапред, при изготвянето на трето подобно споразумение, относно дейността на агенциите за временна заетост. Според социалните партньори, сключените днес договорености са първи прецедент в индустриалните отношения в България, стъпка напред в реализацията на добрите европейски практики, както и сигнал към чуждестранните инвеститори за стабилността на българската икономика.

baraban.bg ©

Top Desktop version