Неделен гост: Гоце Делчев

baraban.bg

Неделен гост: Гоце Делчев

 1. „Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да правим, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест! Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които е наследство и в нас немаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани." 

2. „Едно знай, патриотизмът не е патентован, делото се нуждае от помощи, това е олтар – поглъщающ жертвите на всички чисти преносители, без разлика на богати и сиромаси, на върховни и Тюфекчиеви." 

3. „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите." 

4. „Труд и постоянство, това е силата, с помощта на която човек става най-велик при всеко начинание." 

5. „След като сме се обрекли да загинем млади, трябва да вършим само добро като Исус, за да може нашият любим народ да ни се отплати с добро." 

6. „У децата нема слабостите и пороците на възрастните. И в любовта, и в омразата си те са по-непосредствени, по-силни и по-чисти от нас." 

7. „Където и да се намираме ние живеем духовно свързани един с друг, свързва ни общият дълг към нашия поробен народ, комуто доброволно сме се обрекли да служим." 

8. „Трябва да се надяваме само на себе си, само на своите гърди и мишци, само на своята воля и сила.” 

9. „Пустата му слава!…Всеки иска да блесне, па не знае и фалшът на тоя блясък." 

10. „Нека видят, нека знаят, че и аз съм като всички хора. Ям, пия, пуша, приказвам, смея се, шегувам се, греша, волнича, обичам да слушам музика и всичко, както другите. Да не мислят, че аз и другарите ми сме свръхчовеци."

baraban.bg ©

Top Desktop version