Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Симеон Табаков, историографът на Сливен

S_Tabakov

 

   На 10 декември 2010 г. се навършват 130 години от рождението на д-р Симеон Табаков, който според проф. Васил Златарски „остави подире си едно име и паметник”- тритомната история на град Сливен.

   Определението „краевед” е твърде ограничено, когато се отнася за д-р Симеон Табаков. Юрист по образование, той е добър дипломат, но и ерудиран историк по призвание. Осмисленият дълг към писаната история наследява от баща си, хаджи Киро Табака, който оставя летописни бележки - единствен извор за някои събития от историческото минало на Сливен. Ученик на Добри Чинтулов и Сава Доброплодни, ревностен четец на Раковски, хаджи Киро притежава богата библиотека, която синът му ползва още като ученик в Сливенската мъжка гимназия. Младият Табаков осъзнава, че изворът за историческите знания не е само в написаното, а и в разказаното от най- старите му съграждани, в богатия български фолклор.

   През 1904 г. Симеон Табаков завършва Юридическия факултет на Софийския университет. Дипломатическата му кариера преминава през българските легации в Лондон, Рим, Брюксел, където защитава докторат по международно право, в Цариград, Берлин, Букурещ, Белград и др.

   Тритомният научен труд на д-р Симеон Табаков, със скромното заглавие „Опит за история на град Сливен”, е сред най-значимите приноси към българската историческа наука. Неговите поселищните проучвания в Югоизточна България, историческите изследвания за малоазийските българи, за емиграционните движения през 1911 г., за преселническите движения, сказките по различни исторически проблеми, публицистичните изяви в нашата и чуждестранната преса, дипломатическата дейност за отстояване на българската национална кауза през войните 1912-1918 г. и пр., не са толкова известни на обществеността. Но професионалната задълбоченост в историческите изследвания, етиката и коректността на д-р Симеон Табаков задължават към същото всеки, който се докосне до изключително ценното му наследство.

   На 15 декември от 16 часа в зала "Май" в Сливен ще се проведе вечер, посветена на годишнината, живота и делото на д-р Симеон Табаков под наслов "Опит за спомен".

 

baraban.bg ©

Top Desktop version