Ново дело срещу Йордан Лечков влезе в съда

baraban.bg

Ново дело срещу Йордан Лечков влезе в съда

Le4kov_07

   Окръжната прокуратура в Сливен внесе в окръжния съд поредния обвинителен акт срещу кмета на общината Йордан Лечков. То е за извършено престъпление по служба, съобщават от прокуратурата. В качеството му на длъжностно лице, кметът е извършил действие, което противоречи на изискванията установени в чл.65 ал.2 т.5 от Закона за защита при бедствия. Без да е възникнало бедствие по смисъла на чл.2 от същия закон, той е издал Заповед № РД-15-283/19.02.2010 г., с която е заповядал да се привлече "Екоседиментс" ООД – София за предоставяне на помощ – изземване на инертни материали. Съгласно чл.46 ал.1 т.4 и чл.52 ал.1 т.4 от Закона за водите, това е от компетентността на директора на "Басейнова дирекция – Източнобеломорски район" – Пловдив. Със заповедта си Йордан Лечков е разрешил изземване на инертните материали без разрешение за ползване по чл.200 ал.1 т.23 от Закона за водите, с цел да набави за споменатото дружество имотна облага. От участъка на "Дере 120" над главен път Бургас – София, в землището на с.Тополчане, община Сливен, са иззети 7 321 куб.м. земна маса и инертни материали на стойност 14 642,00 лв. без ДДС – изключителна държавна собственост и от това са настъпили немаловажни вредни последици за държавата в размер на 14 642,00 лв. и за "Напоителни системи" ЕАД – Сливен в размер на 3 882,33 лв. без ДДС. Престъплението е по чл.282 ал.2 вр.ал.1 от НК.

   Това е третото поред дело срещу сливенския кмет, което влиза в съда. По едно той вече бе оправдан от Старозагорския съд, второто бе изпратено във Върховния касационен съд, тъй като съдиите в Сливенския окръжен съд отново не пожелаха да го гледат.

baraban.bg ©

Top Desktop version