27 училища с проекти пред Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Сливен

baraban.bg

27 училища с проекти пред Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Сливен

   Своите предложения за финансиране на извънучилищни и извънкласни дейности към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в Сливен са подали 27 училища. Това съобщи секретарят на комисията Лилия Радева. Обхванатите в тези превантивни мероприятия ученици са над 6 000.

 

   В предложенията са заложени посещения на културно-туристически обекти, провеждането на конкурси, състезания, кампании на училищно ниво, семейни олимпиади, отбелязване на патронни празници, съвместни инициативи с партньорски училища и родители, реализиране на училищни постановки. Инициативите ще се провеждат през втория учебен срок на учебната 2015/2016 година. В момента поетапно се изпълняват заявките на училищата.

baraban.bg ©

Top Desktop version