Реформаторите "за" облигационния заем

baraban.bg

Реформаторите "за" облигационния заем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    На пресконференция днес част от партиите в Реформаторския блок (РБ) в Сливен заявиха становището си по предстоящото за гласуване на утрешната сесия на Общинския съвет предложение за общински облигационен заем. Предложението на кмета Стефан Радев е за поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане. Издадените облигации ще са на стойност 25 000 000 лв., срокът на погасяване на заема – 15 години, с плаващ лихвен процент, формиран на база 6-месечен SOFIBOR плюс надбавка не по-висока от 2,3%.  Средствата ще бъдат използвани за капиталови разходи (бъдещи и неразплатени) и погасяване на съществуващи задължения на община Сливен.

   В пресконференцията участваха общинските съветници Кирчо Димитров и Пламен Крумов, представители на СДС в РБ, д-р Нина Борова, представител на „Движение България на гражданите“ (ДБГ), както и областният председател на СДС Иван Йоцов. Те обявиха, че им предстои  среща с кмета Стефан Радев, на която да получат повече информация по заема, както и да му поставят своите условия, при които биха подкрепили предложението. Ето и условията:

1.Строга финансова дисциплина при управление  на финансите на общината.

2.Прозрачно разходване  на публичните финанси –прекъсване на порочната практика да се харчат много пари  за малко реални ползи.

3.Устойчиво нарастване  на собствените приходи ,чрез повишена събираемост  на приходите и намаление на административните разходи.

4.Да се канят заинтересованите  бизнесмени ,браншови и бизнес организации при обсъждане  на  големи инвестиционни проекти на Общината.

5.За всеки  голям инвестиционен проект общинските съветници, кмета и заместниците му да подписват Декларация  за отсъствие на материален интерес и конфликт на интереси.

6.В най-кратки срокове да се разработят концепции и планове за развитието на Сливенските минерални бани,летищния комплекс, местността „Карандила”, териториите на военните поделения, както и нова интегрална концепция  за развитие на туризма.

   Кирчо Димитров обяви че ще поискат гаранции от кмета за изпълнение на поставените  условия, защото смятат, че те ще доведат до трайно подобряване финансовото  състояние  на общината.  Той обясни, че в условията не са включили търсенето на отговорност от лицата, сключили неизгодни за общината договори с фирми, на които сега ще се плаща от заема, както и от самите фирми за некачествено изпълнение на работите в поетите договори, тъй като част от документите по тези договори общинското ръководство вече било предоставило на прокуратурата.

   Д-р Борова допълни, че ДБГ-Сливен е организирала обсъждане на предложения заем със специалисти, чието мнение е, че при определените условия той следва да бъде поет, заради катастрофалното финансово положение на общината.

   По-късно през деня писмено становище по въпроса за заема изпрати областният председател на ДСБ-Сливен Георги Маврудиев, който бил възпрепятстван да участва в пресконференцията:

СТАНОВИЩЕ

   Реформаторският блок и партия ДСБ подкрепихме Стефан Радев при избора му за кмет. Една от причините за тази наша подкрепа беше неговото обещание да стабилизира общината финансово.  Ако сега той и неговият екип са преценили, че финансовата стабилизация минава през вземането на облигационен заем, нашата позиция е следната: Решението и отговорността е на г-н Стефан Радев.  Това, което ние от ДСБ очакваме от него е: експертна финансова и законова обосновка за заема и поемане на изричен ангажимент за какво ще бъдат изразходвани средствата, ако заемът бъде реализиран. Без никакви отклонявания на средства за различни от обявените цели. Свидетели сме в предишни мандати как се теглят заеми за реализиране на предварително одобрени и съгласувани проекти по реда на Закона за общинския дълг, а се изразходват за съвсем други цели, в нарушение на Закона и приетата за това общинска наредба. Тази, според нас, е една от причините за сегашната ситуация в общината. И това налага да се преценят всички рискове достатъчно отговорно, за да не се навлезе в още по-неуправляема финансова задлъжнялост.

   Според нас към момента е подценен и един друг важен фактор при вземането на подобно решение: мнението на гражданите на общината. Нямаме надеждно проучване за обективното отношение на хората, защото е несериозно да се смята, че формално организираното т. нар. обществено обсъждане, върши подобна работа.

   Ние виждаме отговорността на съветниците, избрани от РБ, да гласуват така, че да спазят поетите обещания към хората, които са им дали този мандат. А именно – за прозрачно управление в интерес на общността, при нулева толерантност към всякакви корупционни схеми. Тяхната отговорност, разбира се, пред партиите от блока и пред избирателите, е преди всичко лична.

                                                                      +++

   Журналистите поискаха списък на фирмите, към които ще отиде голямата част от парите от евентуално получения заем. Нещо, за което представителите на реформаторите обещаха да съдействат.

                                                                    +++ 

   От партия ГЕРБ вече обявиха, че техните общински съветници ще подкрепят заема.

baraban.bg ©

Top Desktop version