Община Сливен разкрива процедура за номинации за награда „Милосърдие”

baraban.bg

Община Сливен разкрива процедура за номинации за награда „Милосърдие”

   Обществената комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на община Сливен за мандат 2015-2019 г. разкрива процедура за номинации за носител на наградата за 2017 година. Процедурата е във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за символиката на Община Сливен.

   Награда „Милосърдие” се присъжда за дългогодишна дейност и проявен професионализъм, за научни достижения, за висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на община Сливен.

   Предложения за връчване на наградата могат да се правят от лечебни и социални заведения, неправителствени организации, общински съветници и граждани. Те трябва да са в писмен вид, съпроводени с творческа /трудова биография на предложените лица.

   Предложенията се приемат в деловодството на Общинския съвет - Сливен, в срок до 5 октомври 2017 г., включително. За предложения изпратени по пощата, важи датата на пощенското клеймо.

   Носителят на награда „Милосърдие” се обявява на тържествена церемония в навечерието на празника на Сливен – Димитровден.

 Адрес: гр. Сливен - 8800

            Бул. “Цар Освободител” 1; стая 104

            До: Председателя на Обществена комисия за избор на носители на награда „Милосърдие” на община Сливен за мандат 2015- 2019 г.

 Повече информация може да се получи на тел. 044/ 611 313 и 044/ 611 101.

Досегашни носители на награда "Милосърдие":

2008 г. - д-р Димитър Боянов

2009 г. - Стела Шумкова-Вангелова

2010 г. - Ели Карамфилова

2011 г. - д-р Люба Бъчварова

2012 г. - Христина Наумова

2013 г. - майка, дарила органите на починалото си дете

2014 г. - ст.м.с. Пенка Христова

2015 г. - д-р Комня Минчева

2016 г. - Камелия Грозева

 

baraban.bg ©

Top Desktop version