Времеви стандарти въвеждат в Сливенския районен съд

baraban.bg

Времеви стандарти въвеждат в Сливенския районен съд

Gagachev   По т.н. времеви стандарти ще работи от 15 ноември Сливенският районен съд. Те са утвърдени по време на конференция на съдии от Сливен и Ямбол, проведена през миналата година, като завършек на съвместен проект по програма ОПАК. Проектът е имал за задача намаляване продължителността на разглеждане на делата, за които няма ясно фиксирани срокове в закона. „Искаме бързо приключване на делата, без това да се отрази на качественото правораздаване, защото има тенденция да се набляга повече на бързината, отколкото на качеството”, каза председателят на районния съд в Сливен Ангел Гагашев.

   Стандартите са разработени след провеждане на анкета със съдии, на база действащото законодателство. С тях е запознат Висшият съдебен съвет, като уговорката е неспазването им, поне на този етап, да не става повод за търсене дисциплинарна отговорност от съдиите. Целта е да се видят действителните причини за забавянето и да се вземат мерки за отстраняването им. Работата по стандартите ще бъде подложена на едногодишен мониторинг, като авторите се надяват след него да имат по-ясен отговор на въпроса какви са причините за забавяне –лошата организация на работа на съдиите, странични фактори или пък некоректното отношение на страните по делата.

   Критериите, по които са изработени стандартите, са различни за гражданските и за наказателните дела. При гражданските дела определящи са предметът на делото и броят на съединените искове. Според тях делата се разделят на леки, стандартни и сложни. При леките (при които няма т.н. размяна на книжа между страните) срокът от регистрирането до придвижването на делото до бюрото на съдията-докладчик е 3 работни дни. От докладването на делото пред съдията до първото съдебно заседание срокът е определен на един месец, а от него до следващо заседание – също на един месец. Едномесечен (законоустановен) е и срокът до произнасяне на решение. Т.е. при добро стечение на обстоятелствата едно такова дело би следвало да приключи в тримесечен срок, обясни съдия Гагашев. Наказателните дела също са разделени на три групи – такива, които приключват в едно съдебно заседание, приключващи за две или три заседания и изискващи повече от три заседания. И тук делата от първата група се предвижда да приключват за около три месеца – те се докладват в рамките на три работни дни, като съдията следва да постанови разпореждане за насрочване на делото в рамките на 5, а при по-сложни дела – до 10 дни. При необходимост от отстраняване на нередовности, се отпускат още 2 дни.

   Отчитайки работата на Сливенския районен съд, председателят на съда посочи силно увличения брой на гражданските дела. При 5 557 дела образувани за цялата минала година, към 13 октомври тази година вече са образувани 5 600 дела. Ръстът е най вече по т.н. заповедно производство, по което са постъпили 2 512 дела. Исковете са основно от кредитни институции като Ти Би Ай Кредит, Изи Кредит, ПроКредит, от банки, също от ВиК.

baraban.bg ©

Top Desktop version