Внимание: промяна в срока за регистрация на безработни

baraban.bg

Внимание: промяна в срока за регистрация на безработни

paragraf   Ако въпреки благопожеланията за успешна 2011 година ви сполети уволнение, имайте предвид Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, влязъл в сила от 1 януари. С него се променя срокът за регистрация на лицата като безработни в Агенцията по заетостта - на 7 работни дни от прекратяване на осигуряването.

   Подаването на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в териториалните поделения на НОИ остава непроменен – 3 месеца.

baraban.bg ©

Top Desktop version