В Сливен се споразумяха за РИК

baraban.bg

В Сливен се споразумяха за РИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На 29 януари в Областната администрация в Сливен се проведоха консултации за състава на Районната избирателна комисия /РИК/ за произвеждане на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. Участваха представители на парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Консултациите бяха ръководени от областния управител Татяна Петкова. Присъства и техническият екип от Областната администрация, оглавен от главния секретар Кирил Аврамов.

   Упълномощените за участие в консултациите представители на политическите партии и коалиции бяха: за ПП „ГЕРБ“ – Здравко Костадинов и Димитър Митев; за Коалиция „БСП Лява България“ – Мариета Петкова; за ПП „Движение за права и свободи“ – Мустафа Мустафов; за Коалиция „Реформаторски блок“ – д-р Нина Борова; за Коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО“ – Доброслав Иванов; за Коалиция „България без цензура“ – Георги Балабанов; за ПП „Атака“ – Стоян Пенев; за Коалиция „АБВ“ – Георги Атанасов.

   Бяха представени всички необходими документи съгласно изискванията на Изборния кодекс (ИК). Направените предложения за състав на РИК са съобразени с изискванията на чл. 60 от ИК и Решение № 4130-НС от 26.01.2017 г. на Централната избирателна комисия.

   Общият брой на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния район. Съставът на РИК-Сливен е от 13 души, както следва: за партия „ГЕРБ” – 4 членове, за Коалиция „БСП лява България” – 2 членове; за партия „ДПС” – 2 членове, за Коалиция „РБ“ – 1 член, за Коалиция „ПФ“ – 1 член, за Коалиция „България без цензура“ – 1 член, за партия „Атака” – 1 член, за Коалиция „АБВ“ – 1 член.

   За председател на РИК беше избрана Росица Тодорова, предложена от ПП „ГЕРБ“. За заместник-председатели бяха избрани Мария Чомпова от Коалиция „БСП Лява България“ и Росица Колева от Коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО“. За секретар на РИК беше избрана Фатме Мустафова, предложена от ПП „ДПС“.

   Тъй като бе постигнато съгласие за състава на РИК-Сливен и длъжностите в комисията, областният управител днес ще представи в ЦИК писменото предложение за състав на районната избирателна комисия, заедно със списък на резервните членове, документите, представени от партиите и коалициите, протокола от проведените консултации и копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му. Въз основа на това ЦИК ще назначи Районната избирателна комисия – Сливен.

baraban.bg ©

Top Desktop version