Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Д-р Борис Борисов:

Археологията не е само в находките

   В последните години Сливен заслужи място в историята на археологията, може би затова и бе домакин на ХХХІІІ регионална археологическа конференция. Инициатор на тези сбирки на археолозите от региона, на които да оповестят постиженията си през последния археологически сезон, е доц. д-р Борис Борисов, по време на първите конференции археолог в новозагорския музей, сега преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Той бе и научен ръководител на конференцията.

   Д-р Борисов, кои според Вас са най-интересните открития в региона за 2013 г.?

   - Не бих могъл да кажа предварително, би следвало да се запознаем в подробности с всички доклади (на конференцията бяха представени 18 доклада), но несъмнено един от интересните за мен доклади е на колегата Петър Бънов – „Спасителни разкопки край пътна станция „Ад Путеа“ край с. Рибен, Плевенско“. (Тук е мястото да поясним на читателите, че Петър Бънов започна археологическия си стаж в Сливенския музей и остана 13 години. Той и досега е свързан със Сливен и Сливенско, та да не се чудят що ще археолог от Плевен на конференция на археолозите от Югозападна България – б.а.) Обектът, който представи Бънов е много интересен.

   Но както чухте и от кмета на Сливен, очакванията са освен интерес за археолозите, обектите по възможност да носят и пари. Кои са обектите в Югоизточна България (като изключим Созопол и Перперикон), които имат потенциал да се превърнат в печеливши?

   - Годините, в които ни се е паднало да работим, са свирепи по отношение парите, давани за наука. Затова е по-добре малкото средства да се концентрират за няколко обекта, отколкото да се разпиляват, за да бъдат те завършени и социализирани. Но за съжаление и това не се случва. Преди три години във Великотърновския университет бе открита нова специалност – „Културен туризъм“, за която чета курс лекции „Паметници на византийската култура – маршрути“.  Но у нас и до ден днешен само се говори на книга за културен туризъм. А обекти има поне няколко много интересни. Аз самият копая обект, подобен на този, който представи Петьо Бънов – една римска пътна станция до харманлийското село Изворово. Много известна, има я и в изворите – Кастра Рубра. Даже и златно съкровище се откри там. Страшно интересен обект… за който пред очите ми откраднаха парите, т.е. само една година копахме с пари по проекта, втората година трябваше да търся спонсори и… дотам.

   Истината е, че неспециалистите обикновено измерват успеха на едни археологически разкопки с находките – и по възможност златни. За някого копаенето без атрактивни находки може да изглежда скъпо и безрезултатно, но то понякога е безценно за науката.

   Колкото до Сливен обаче, вие имате един фантастичен обект – Хисарлъка. Той е с голям потенциал да се превърне в печеливш от всяка гледна точка – първо е в самия град, богат е на материали и находки и в момента там се изпълнява амбициозен проект.

Йорданка Раданчева

 

baraban.bg ©

Top Desktop version