На Игликова поляна

baraban.bg

На Игликова поляна

   Тук, на Агликина поляна, прославено хайдушко сборище, е трябвало през 1868 г. Хаджи Димитър и Стефан Караджа да обявят привременно правителство и да образуват въстаническа армия за освобождението на България. До това място достигат 14 четника. Вечна слава на героите!

   Този надпис е върху голямата морена сред поляната, която в момента е със статут на защитена местност. Но не само в момента, а от години насам, Агликина поляна е едно от най-грозните места в Балкана – не само Сливенския. Няма и спомен от райското място – хайдушко сборище, на което в Йовковия разказ идва да умре Димитър Крайналията. „Тя беше широка поляна, която постепенно се спущаше надолу, равна и заградена от всички страни с гора. Нищо нямаше по нея, освен тук-таме по някой глог и зелена трева, изпъстрена с жълта иглика. Като че по цялата поляна бяха разхвърляни жълтици.“   

   Сега са разхвърляни трупите на вековните буки, по които като по книга Крайналията разчита хайдушките знаци. Те са докарани по разорания от тежките машини път през поляната. По останките от тревна площ са накацали фургоните на дървосекачите, край тях за украса са летните коптори – я на секачи, я на билкари... И само двете морени с надписи на признателност стоят все още – някак чужди на цялата работна атмосфера наоколо. И малкия параклис в края на поляната – някак си все още прекалено гиздав, т.е. в дисонанс с цялата грозотия на това историческо място.

   Може би и тази година някой ще организира патриотичен събор на „Агликина поляна“? Колко му е да се изядат две-три агнета... пещ и закрита зала за банкети има наблизо...

 

Йорданка Раданчева

 

 

 

 

АГЛИКИНА ПОЛЯНА

Категория: Защитена местност

Документи за обявяване:

Заповед No.2122 от 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на Държавен вестник  2122-1964 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-856 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник  856-2002 г.

Цели на обявяване:

1. Опазване на вековна букова гора.

Режим на дейности:

1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти.

2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината.

3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.

Припокриване (частично или пълно):

ЗЗ по директивата за птиците: Сините камъни – Гребенец

 

baraban.bg ©

Top Desktop version