Историци търсят съдействие от кмета

baraban.bg

Историци търсят съдействие от кмета

   Опазването на културно-историческото наследство на Сливен бе темата на разговор между Дирекционния съвет на Регионалния исторически музей и кмета Стефан Радев. По време на срещата беше потърсено съдействие от общината за предоставяне на финансови средства за неотложни дейности, проучване на възможностите за участие в европроекти и създаване на цялостна стратегия за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Сливен.

   Според историците, за целта трябва да се сформира специален екип, който да включва експерти  в областта на туризма, културата, историята и изкуството, които с общи усилия да създадат ясна визия за развитието на града, като общината изпълнява координаторски функции.   

   Директорът на музея Николай Сираков подчерта, че една от идеите на екипа му е организирането на постоянна експозиция за Възраждането в сградата на бившата фабрика на Добри Желязков. „С музея на текстилната индустрия там правим огромен комплекс, какъвто няма в България. С постоянната експозиция искаме да покажем Сливен като възрожденски център, като индустриален и икономически център на България. В началото на ХХ век Сливен е бил градът с най-много милионери. Тук се е зародила икономиката и индустрията на България. Това трябва да се показва и да възпитаваме децата в дух на патриотизъм“, каза Николай Сираков.

   На срещата стана ясно, че са необходими средства за довършване на фондохранилището, козметичен ремонт на втория етаж на сградата и основен ремонт на третия етаж.

   Дирекционният съвет на музея потърси съдействие от общината и за финансиране на укрепителни и ремонтни дейности на някои от знаковите  възрожденски къщи, сред които на Хаджи Димитър и Добри Чинтулов. „Налага се да спасяваме недвижимите паметници на културата, които не са консервирани отдавна. Състоянието им е лошо и не е полагана никаква грижа за дървените елементи“, каза етнологът Владимир Демирев.

   Кметът Стефан Радев заяви, че е важно ясно да се формулира образът на Сливен, с който градът ще се представя пред света. „Общината ще съдейства според възможностите си, защото трябва да се популяризира факта, че Сливен е люлката на предприемачеството в България, че е първият индустриален град и с богато духовно наследство“, каза Стефан Радев.

baraban.bg ©

Top Desktop version