Иван Маразов e носител на наградата „Д-р Иван Селимински“ за 2018 г.

baraban.bg

Иван Маразов e носител на наградата „Д-р Иван Селимински“ за 2018 г.

   Професор Иван Маразов е тазгодишният носител на наградата за принос и постижения в публицистиката, историко-краеведческите изследвания и опазване на културно-историческото наследство на Сливен и сливенския край „Д-р Иван Селимински”.

 

   Иван Маразов е роден през 1942 г. През 1967 г. завършва факултета по теория и история на изкуството при Института „Иля Репин“ в Санкт Петербург. От 1967 до 1995 г. работи в Института за изкуствознание при БАН, като от 1988 до 1991 г. е негов директор. През 1974 г. защитава докторска степен, през 1986 г. – и докторат, а следващата година е избран за професор. През 1995 г. проф. Маразов основава Департамента по изкуствознание при НБУ и е негов ръководител до 2002 г., а през 2012 г. е удостоен със званието почетен професор на НБУ.

   Макар да е написал много статии и книги върху съвременното българско изкуство, негово основно научно поле е тракологията. Именно в тази област той фокусира своите усилия, материализирани в монографии и статии, издадени у нас и в чужбина. Работил е на терен в Сливенско съвместно със специалисти от Регионалния исторически музей (РИМ) по проучване на скални светилища от късножелязната епоха. Ръководител е на периодични семинари в Сливен със студенти от НБУ относно културата на траките, с участието на специалисти от музея.

   Проф. Маразов е бил научен ръководител на различни конференции, организирани от Регионалния исторически музей в Сливен: „Съкровището“, „100 години художествен музей – Сливен“, „Съкровище и сакрална топография“, „Музейното дело и европейската интеграция“, „Културно наследство, музей: проучвания, колекции, експозиции“.

Той е главен и научен редактор на сливенски издания, консултант и куратор на различни изложби на РИМ – Сливен. Автор е на поредица от научни изследвания и публикации относно културно-историческото наследство в Сливенско и най-вече в сферата на тракийската култура и изкуство, утвърждаващи престижните му научни позиции.

   Наградата „Д-р Иван Селимински” ще бъде връчена на тържествена церемония на 25 октомври 2018 г.

baraban.bg ©

Top Desktop version