Строят посетителски център на Поморийско езеро

baraban.bg

Строят посетителски център на Поморийско езеро

   kmet_pomorie2Федерацията на природозащитни сдружения „Зелени Балкани”, община Поморие и Министерството на околната среда и водите откриха строителството на посетителски център на комплекса от защитени територии Поморийско езеро. Изгражането на природозащитния център е последен етап от проекта на Зелени Балкани „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световната Банка. Новият център ще обслужва опазването на солената лагуна и нейното уникално биоразнообразие и ще играе съществена роля при развитието на района като обект на екологичен туризъм. Според Зелени Балкани, при по-добър мениджмънт и отговорност към природното богатство на Поморийското езеро, то притежава всички качества да се превърне в атрактивно място за екологичен туризъм. Една от основните цели за изграждане на новия посетителски център е да подпомогне популяризирането на езерото като ценен природен обект, достоен да бъде опазван и посещаван от любителите на дивата природа. 

 

   Към момента се финализират и останалите дейности по проекта, сред които ремонт на единствения канал, свързващ Поморийското езеро и морето и възстановяване хидрологичния баланс на езерото, изготвяне на проект за предпазване на езерото от навлизане на сладки води, изготвяне на проект за изкуствен остров за редки наземно гнездящи птици, създаване на План за управление на комплекса от защитени територии, хидро-химичен мониторинг на водата на езерото, мониторинг на биоразнообразието, както и изпълнение на програма от образователни екологични дейности с училищата в Поморие.

   Посетителският център се изгражда на брега на Поморийското езеро, до Музея на солта.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version