Рядък вид птица – Малък корморан – зимува в Ямбол

baraban.bg

Рядък вид птица – Малък корморан – зимува в Ямбол

m_kormoran   Малките корморани се завърнаха на нощувката си в Ямбол, съобщават от федерация „Зелени Балкани”.

 

   Малкият корморан е рядък вид, чиято численост в страната ни се увеличава по време на зимуването. Характерно за птиците от този вид е, че се струпват да нощуват на определени места – обикновено дървета по поречията на реките – т.нар. нощувки.   Опазването на нощувките на малкия корморан е от голямо значение за опазването на вида.
   За съжаление, безпокойството, бракониерството и унищожаването на крайречните местообитания са причина малките корморани често да напускат своите нощувки. Така например през 2001 г. Зелени Балкани изготвиха предложение до МОСВ за обявяване на 5 защитени територии с цел опазване местата за струпване на вида през зимата – четири по река Марица и едно на р. Тунджа (в гр. Ямбол). Още преди да привърши процедурата, безпокойството стана причина за напускането на 3 от нощувките – при Ямбол, Свиленград и Поповица.
   През тази зима, екипът на Зелени Балкани установи, че се е възстановила нощувката на малък корморан в град Ямбол. Там бяха наблюдавани над 760 птици (за сравнение по време на Среднозимното преброяване на вида в целия участък на река Тунджа са наблюдавани едва стотина птици). В района на нощувката екипът на Зелени Балкани наблюдава и други водолюбиви видове птици – големи бели чапли, сиви чапли, големи корморани, лебеди, водни кокошки, лиски, както и 14 къдроглави пеликана и 60 белочели гъски, прелитащи в посока на яз. Овчарица.

   Всичко това показва, че градовете също могат да бъдат убежище и местообитание на редки видове. Припомняме, че в средата на януари на нощувката край Пловдив бяха преброени близо 3 000 малки корморана, а през миналата седмица екипът на Зелени Балкани наблюдава по река Марица, наред с традиционните видове водолюбиви птици и млад морски орел.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version