Българското дружество за защита на птиците подхранва орли

baraban.bg

Българското дружество за защита на птиците подхранва орли

Podhranvane_orli_2_avtor_Valentin_Velev   Зимно подхранване на застрашения царски орел извършва Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). До момента са направени близо 60 подхранвания на седем площадки, които се намират в Сакар, Западна Странджа и Каменски баир (близо до Сливен).

    Зимното подхранване е част от дейностите по проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Проектът се финансира от Европейския съюз и се осъществява от БДЗП.

    Подхранванията имат за цел да подпомогнат двойките през трудния за оцеляване зимен период, когато намирането на храна е основен проблем за орлите. Другата цел на зимното подхранване е да концентрира младите птици на безопасни за тях места. Районът край Сливен е едно от тези места, където има струпване на млади царски орли.

    Зимно подхранване се извършва всяка седмица на седемте площадки, изградени от БДЗП. Акцията е стартирана в началото на ноември. В над половината от случаите, когато на площадките е била оставяна храна за орлите, доброволци са засекли птиците да се хранят, което е голям успех. До момента се наблюдават само птици от гнездящите двойки в околностите. Според данните на БДЗП, чрез зимното подхранване, извършено до момента, са подпомогнати минимум 12 от двойките царски орли в България, което представлява 60% от националната популация на вида.

      Царският орел е световно застрашен и е една от най-редките дневни грабливи птици както в България, така и в света. У нас са регистрирани 20 гнезда на царски орли, но експерти предполагат, че броят им е около  25-30 двойки.  

   По време на първата година от проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол през 2009 г., беше достигнат най-големия брой успешно излетели от гнездата млади царски орли, регистриран някога в България. Това беше постигнато благодарение на охраната на гнездата в периода на мътенето и  на информационните и образователните дейности сред местните хора, извършени от БДЗП.

   Снимка Валентин Велев

   За допълнителна информация, посетете сайта на проекта: www.saveraptors.org

   Ако желаете да разгледате сателитния модул, проследяващ с GPS система движенията на младите царски орли посетете:  http://www.saveraptors.org/page.php?cat=3&subcat=6

 

baraban.bg ©

Top Desktop version