Започва размножителният сезон за царските орли

baraban.bg

Започва размножителният сезон за царските орли

carsko   Екипът на Зелени Балкани, в редовните си наблюдения на гнездовите територии на царски орли, установи, че птиците се подготвят за размножителния сезон, съобщава Градимир Градев, координатор по проект „Консервационни дейности Царски орел”.

   В края на февруари и началото на март няколко двойки са наблюдавани да се придържат все по-често към гнездата си. Те демонстрират привързаност към тях, ,,стягат” ги и ги надстрояват за предстоящото гнездене. Обикновено царските орли лягат да мътят яйцата си към средата на март или през втората половина на месеца, а първите малки се излюпват в края на април и началото на май. Имайки предвид всичко това екипът продължава активната кампания за поставяне на изкуствени гнезда, с цел подпомагане гнезденето на редките орли. На 28 февруари сътрудници към проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” поставиха изкуствено гнездо в района на град Сливен. От няколко години, в района се наблюдават царски орли, които правят неуспешни опити за гнездене. Това са млади и неопитни птици, които поради възрастта си, безпокойство или други причини, досега не са се размножавали успешно. През последните няколко месеца екипът на Зелени Балкани регистрира в района трайно присъствие на възрастна, полово зряла птица, заедно с друг по-млад орел. Те  демонстрират привързаност към района и един към друг. Това дава много добри надежди, че птиците ще загнездят в района и ще се размножават успешно. За да се подпомогне този процес, на двойката царски орли се извършва редовно изкуствено подхранване и предстои директна охрана на гнездовия район.

   Дейностите за опазването на царския орел са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

   На снимката – царско орле, фотография от архива на Зелени Балкани

baraban.bg ©

Top Desktop version