Ако някога си хвърлил найлонова торбичка по вятъра – включи се сега в почистването

baraban.bg

Ако някога си хвърлил найлонова торбичка по вятъра – включи се сега в почистването

halkata   На 24 април, (събота), дирекцията на Природен парк „Сините камъни” в Сливен организира традиционното пролетно почистване на туристически маршрути в парка. Обявени са два изходни пункта – до Информационно-Посетителския център на парка в началото на Хайдушката пътека и пред входа на Текстилен техникум.От 9:00 часап екперти от парковата дирекция ще посрещат доброволците и ще ги насочват по маршрутите. Осигурени са чували и ръкавици.

   Тази година пролетното почистване е посветено на Деня на Земята – 22 април.

   Междувременно от 23 април започна провеждането на съвместен практически образователен проект на сдружение „Зелени Балкани” и Британския тръст „Доброволци за Консервация” (BTCV), който ще продължи до 7 май 2010 г. В основата на проекта е обменът на умения и опит в прилагането на природозащитни дейности, извършвани от членове на „Зелени Балкани” и BTCV. Реализирането на дейностите цели поддържането на местообитанията на редки и застрашени видове и подпомагане местни общности, в района на Зеления Пояс (Сакар планина) и Природен Парк „Сините камъни”. В първите дни на проекта, от 24 до 29 април, българските и британските природолюбители ще работят на територията на ПП „Сините камъни” до гр. Сливен. Основните усилия ще са насочени към косене и почистване на храсти с цел подобряване местообитанията на защитения вид - европейски лалугер (Spermophilus citellus). Друга част от работа е свързана със съпътстващи дейности за възстановяването на белоглавия лешояд, като гнездящ вид в района на Сините камъни. В тази връзка ще бъдат подобрявани и укрепвани оградите на площадката за изкуствено подхранване на лешоядни птици и аклиматизационната клетка за белоглави лешояди. Дейностите ще бъдат извършени в тясно сътрудничество с Дирекцията на Природен парк ,,Сините камъни”.

Втората част от съвместната инициатива ще се осъществи на територията на Сакар планина около село Маточина, община Свиленград в периода 30 април - 6 май.

baraban.bg ©

Top Desktop version