Белоглави лешояди вече летят над Стара планина

baraban.bg

Белоглави лешояди вече летят над Стара планина

beloglav   Първата група от 26 белоглави лешояди, внесени от Испания с цел възстановяне популацията на вида в Стара планина, бе пусната на свобода. Природозащитници определиха събитието като уникално за българската природа и го отбелязаха официално край волиерата в планината над Сливен, в природния парк „Сините камъни”. „Оттук нататък следва интересната част – да видим дали птиците ще харесат местата, които сме им избрали, за да останат в тях. Това би означавало възстановяването на изчезнал вид”, каза Елена Кметова от федерация „Зелени Балкани”, която организация е водещ партньор в изпълнението на проекта. Той е наречен „Възстановяване на популациите на едрите европейски видове лешояди в България” и ще се изпълнява в следващите 5 години, прилагайки най-новите природозащитни практики в Европа и света и по този начин задавайки модела за подобни дейности.

   В парк „Сините камъни” бяха освободени 7 лешояда, останалите ще излетят от адаптационните волиери (големи клетки) във Врачанския балкан, Централния балкан и Котленската планина. В тези волиери има общо 56 птици, пристигнали от трансферен център на остров Майорка, събирани основно от Испания, където има силна популация, но също от Франция и Чехия. Природозащитниците се надяват през предстоящия размножителен период освободените птици да започнат да гнездят в скалистата местност, привличани от площадката за подхранване и от останалите във волиерата техни събратя, тъй като видът живее в колонии. Целта е белоглавият лешояд да се върне в Стара планина, откъдето е изчезнал заради преследване от човека, най-вече поради масовото залагане преди години на примамки отровени със стрихнин за хищници, както и заради липсата на достатъчно храна. В момента отделни двойки гнездят само в Източните Родопи. Проектът цели също създаването на благоприятни предпоставки за връщане като гнездящи в Стара планина видове лешояди като Черния, от който е останала колония в Гърция, също на Брадатия лешояд, от който вид единствена птица живее в Македония. Усилията на природозащитниците в Европа е да възстановят жизненоспособни популации и в Сърбия, Македония, Гърция. С възстановяването на лешоядите в Стара планина ще се свърже популацията от Испания, до Африка, твърдят те. Част от усилията им са насочени към популяризиране целите на проекта сред местното население, на което се обяснява, че лешоядът не напада домашни животни, а е естествен санитар на природата. Един от доводите за опазване на птиците е, че те могат да допринесат за развитие на екологичния туризъм, добър пример за което дава Франция.

   Белоглавият лешояд е една от големите птици в природата, с размах на крилата 2,50 – 2,60 м. Всички пуснати по проекта лешояди са маркирани на двете крила с видими отдалеч жълти PVC марки и жълт пласмасов пръстен на крака. Седем от птиците носят и специални радиопредаватели, за проследяване на движението им. Дни преди освобождаването в Сливен, в доброволческа акция, бяха поставени информационна табела край адаптационната волиера и монтиран електропастир на площадката за подхранване, който ще възпрепятства навлизането на наземни хищници.

   Проектът се изпълнява със съдействието на финансовия инструмент за околна среда на ЕО(LIFE+) и след подписано споразумение с МОСВ. За петгодишния период, в природата на България ще бъдат освободени около 200 птици. Следващата доставка на 15 – 20 белоглави лешояда от Испания се очаква в края на ноември.
voliera

baraban.bg ©

Top Desktop version