Съветниците отказаха да се занимават със заплатите си и с почетното гражданство на Големанов

baraban.bg

Съветниците отказаха да се занимават със заплатите си и с почетното гражданство на Големанов

   Най-конфликтните въпроси, които имаха и обществен отзвук, отпаднаха от днешното заседание на Общинския съвет в Сливен. Предложението за намаление базисния процент за определяне заплатите на съветниците бе оттеглено от вносителя Минко Минчев (БСП). В предложението като таван на възнагражденията се посочваше 35 % от заплатата на председателя на съвета. Като мотив за оттеглянето Минчев посочва атакуемата и недостатъчно добре тълкувана нормативна база. Според него, Общинският съвет първо трябва да определи заплатата на кмета, след като от януари с министерско постановление заплатите на кметовете в страната се приравняват към тези на държавните служители. Кулоарната информация гласи, че сливенските съветници останали разочаровани, след като получили заплатите си за януари и вместо широко огласените 1 260 лв., повечето взели по 897 лв., а някои, които не са участвали в комисии, а само в едно заседание – 419 лв. Председателят (който не е председател на щат, а изпълняващ длъжността между другото) и заместник-председателите взели съответно 1 794 и по 1076 лв. Това разочарование било, защото вместо за база да се вземе брутната заплата на кмета (2 320 лв., от която да се изчисляват процентите), била взета основната му заплата от 1661 лв. (В началото на сесията активисти на сдружение „Св. Георги Победоносец изсипаха в краката на съветниците жълтите стотинки, които събраха при специална акция на главната улица като „волни пожертвования” от гражданите за бедстващите ни общински съветници.)

   Предложението за отнемане на званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината” на общинския съветник Руси Големанов пък не стана част от дневния ред на сесията, защото тя, според председателстващата Ганка Василева, имала да разглежда по-важни въпроси. Припомняме, че предложението бе заради недостойното изказване на Руси Големанов за починалия общински съветник и председател на общинския съвет доц. Иван Андреев. Днес, впрочем, имаше и извинение на Руси Големанов и оправдание, че колегите му и всички останали не са го разбрали добре-

   С 14 гласа „за”, 13 „против” и 6 „въздържали се”, общинските съветници отхвърлиха внесеното от кмета Кольо Милев предложение за създаването на общински футболен клуб.

    А ето и прессъобщението, разпространено от пресцентъра на партия ГЕРБ, за питания от името на групата общински съветници:

ГЕРБ-Сливен: Общината се източва чрез външните консултантски договори

   Общината се източва чрез сключването на консултантски правни договори, което рано или късно ще стигне до прокуратурата. Това заяви днес председателят на Групата общински съветници от ПП ГЕРБ-Сливен Димитър Митев. Той отправи две питания от трибуната на общинския съвет към общинска администрация по време на днешното редовно заседание. В първия си въпрос той задава въпроса кое наложи прекратяване на правомощията на две от най-добрите юристки в общината – гл. юрисконсулт на отдел „правно-нормативен” Росица Колева и гл. експерт в същия отдел Марияна Стойкова. Второто питане е за сключените от общината договори с адвокати и адвокатски сдружения. „Не е тайна за обществеността, че общината започна да прекалява, незнайно защо, със сключването на договори с външни консултанти и специалисти, а не се използва капацитета на общинските юристи”, каза Митев.

   Той изрази неудовлетвореност от отговорите на общинската администрация и на двата въпроса.

   Мотивът за прекратяване на правомощията на двете юристки бил, че трябвало да се изпълни щатно разписание. „Това е глупост, тъй като и ГЕРБ подкрепи новия щат на администрацията именно с идеята да се подсили правната мощ на общинската администрация, особено в частта относно обществените поръчки. Нищо добро не чака този град, за съжаление. По отношение на гражданските договори беше отговорено, че са сключени за изготвяне, представете си – на…искови молби по граждански и арбитражни дела.  Кой нормален юрист в една община не може да изготви искова молба, или да защити общината в съда за елементарно гражданско дело? Общината се източва чрез тези консултантски правни договори, което рано или късно ще стигне до прокуратурата”, каза в заключение Димитър Митев. 

 

baraban.bg ©

Top Desktop version