Империята отвръща на удара

baraban.bg

Империята отвръща на удара

   Не знам доколко сливенци, съсредоточени в проблемите на поредния си делник обръщат внимание на хората, които са избрали да ги представляват. И дали днес забелязаха какво им казаха тези хора. „Гледайте си работата и не се намесвайте в нашата. Ако пък посягате към паничката ни, ще ви ударим през пръстите!“
   Но тъй като повечето от настоящите жители на Сливен са възрастни хора, няма как, ако са гледали или присъствали на днешната сесия на общинския съвет, да не се сетят за стария комунистически прийом на запушване на устата – абе знаеш да критикуваш, ама и ти имаш кусури (я дядо ти е бил фабрикант, я ти имаш любовница...) Този прийом бе изпробван върху сливенския гражданин Христо Батинков, който си позволи да настоява за повече морал при определяне заплатите на сливенските общински съветници. (Т.е. след като общината е една от най-бедните, и заплатите да бъдат от по-ниските, а не най-високите в страната.) Той поиска това и с писмо до председателя на общинския съвет в Сливен. И днес му отговориха. Оказа се, че едно от двете питания, отправени към общинската администрация, на което отговор е даден (за разлика от другото, за договорите с медии, на което отговор не е даден) е от името на председателския съвет на сливенските съветници и то е какви пари е взел от общината Христо Батинков. Е, взел е едни пари (6 750 лв.), за да изработи на минимална цена (това сигурно ще потвърдят запознатите с цените в издателския бизнес) 5 000 рекламни карти за общинската администрация (от които карти са раздадени на съветниците). Познаващите Батинков знаят, че от доста време неговият бизнес са тези полезни справочници – телефонни, географски и всякакви, които рекламират региона и местни фирми и които мнозина от нас са получавали безплатно. Но... задавайки въпроса и даже оставайки недоволни от отговора, общинските съветници казват на гражданите: Ето ви неговите мръсни тайни, виждате ли, че и той се е облажавал от общинския бюджет, а има очи да се занимава с нашите заплати (или са му поръчали да се занимава)... И надеждата им е този човек да се откаже да рови в бельото на общинския съвет. „Загърбват темите и се занимават с човека“, беше краткият коментар на Христо Батинков.

   Разбира се, имаше и формален отговор на това защо на днешното заседание съветниците няма да си преразгледат заплатите. Точката за преразглеждане на възнаграждението изобщо не влезе в дневния ред. И когато общинският съветник Минко Минчев (БСП) поиска да бъде включено отпадналото на предишното заседание негово предложение за промяна в наредбата за дейността на Общинския съвет, касаещо частта за формирането на съветническите заплати, председателят на съвета Мария Григорова с видимо възмущение му каза да не нарушава процедурата за включване на допълнителни точки в дневния ред. (Вероятно и двамата са прави в искането си, да живее процедурата!)
   Друг казус, възникнал в сливенския общински съвет, който придоби гражданственост – за почетната титла на общинския съветник Руси Големанов, бе решен. Без изказвания, без мнения по въпроса от страна на нашите избраници. В рамките само на една минута, със 7 гласа "за", 7 "против" и 10 "въздържал се", общинските съветници отхвърлиха предложението за отнемане на званието "Почетен гражданин на град Сливен и общината" от Руси Големанов. Това ни кара да приемем за основателни заплахите на Руси Големанов към съветниците, отправени на няколко места и в различни формати: „ха сте посегнали на почетното ми гражданство, ха съм ви пратил в съда“. (Защо ли – ами защото повечето от тях работели в конфликт на интереси.) И потвърждава впечатлението за страха, който съветниците имат от Големанов (дайте да не го дразним, че знае ли се...  макар че той вече бе изключен от групата съветници на партията, от която влезе и както се оказва, само такова - морално, може да бъде наказанието му. Защото, както и самият устат съветник посочи, не може да бъде наказван за изразяване на мнение.) Да видим от коя партия ще се яви на следващите местни избори абонираният за съветник Руси Големанов.
   Дотогава, граждани, умната: преди да критикувате, помислете дали нямате някое прегрешение или срамна тайна.

Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version