Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Общественият съвет за закрила на културното наследство

с предложенията си към Община Сливен

   На последното си заседание от 2 април т. г. Общественият съвет за закрила на недвижимото културно наследство към Община Сливен прие решения, свързани със залегналите в програмата му задачи, както и с някои неотложни, според членовете на съвета мерки. Предложенията са изпратени до кмета на Община Сливен на 9 април.

І.

Да се работи за актуализиране на съществуващия Регистър на паметници на културата в Община Сливен, като се назначи експертна комисия, която да прегледа регистрираните обекти и прецени доколко отговарят на предоставения им статут.

         Междувременно, общинската администрация да изпрати писмо до Министъра на културата, с което да предложи на изброените в приложения списък обекти да бъде предоставен статут на недвижими културни ценности.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за включване в регистъра на паметниците на културата

-        Старата баня на Сливенските минерални бани

-        Каменна крепида около бившата Друмева могила в Старо село 

-        Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г. в бившия 6-ти артилерийски полк

-        Параклис „Св. Мина“ в Сливен

-        Параклис „Св. Ана“ в Сливен

-        Водонапорна кула на старата сливенска жп гара (до автогарата)

-        Сграда на фабричната администрация на текстилната фабрика „Недев-Саръиванов“ (ъгловата къща срещу автогарата, строена към 1909 г.)

-        Административна сграда на фабриката на Стефанови, в дефилето за с. Бяла

-        Църквата в с. Горно Александрово, строена 1920 г. от тревненски майстори

-        Чешма в с. Николаево (т.н. Горчивата чешма)

 

ІІ.

         Да бъде подготвен проект, с който да се търси финансиране за изработването и поставянето на 11 информационни двуезични табели край по-значимите културно-исторически обекти в Сливен – според приложения списък.

         Общественият съвет да информира заместник кмета по икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество за това свое решение, както и за предвидените в програмата на съвета обекти за реставрация (Средната баня, Взаимното училище), за да се изготвят със съдействието на собствениците проекти за финансиране на дейностите по тях.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за обектите край които да се поставят информационни двуезични табели

 

-        Църква „Св. Димитър“

-        Църква „Свети Никола“

-        Църква „Света Богородица“

-        Църква „Света София“

-        Взаимно училище

-        Параклис „Свети Мина“

-        Държавната фабрика с управител Добри Желязков

-        Старата часовникова кула

-        Търговски маази в центъра на Сливен

-        Т.н. Средна баня на ул. Ген. Драгомиров № 1

-        Старата баня на Сливенските минерални бани

 

ІІІ.

         Общественият съвет да предложи на кмета на Община Сливен изготвения списък с мерки за подобряване състоянието на културни обекти и прилежащата им среда.

         Представители на съвета да проведат срещи с ръководствата на конкретни училища, с идеята те да поемат инициативата за поддържане на отделни паметници и пространството около тях.

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ за неотложни и евтино приложими мерки:

 

ПО ПАМЕТНИКА НА ХАДЖИ ДИМИТЪР И СЛИВЕНСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ

-        Премахване на пейките зад паметника

-        Подмяна настилката на алеите и постамента

-        Оформяне на храста савина вдясно от водещата към паметника алея

 

ПО ПАМЕТНИКА В 6-ти АРТИЛЕРИЙСКИ ПОЛК

-        Реставрация /ремонт, укрепване/ на паметника и освежаване на надписите

-        Отваряне на предвидената покрай паметника улица, пресичаща поделението

 

ПО ПАМЕТНИКА НА СИМЕОН ТАБАКОВ

-        Довършване на работата по проекта

-        Официално откриване на паметника по подходящ повод (примерно Деня на народните будители 2014 г.)

 

ПО ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЗАКРИВАЩИ ПАМЕТНИЦИ И ПАМЕТНИ ПЛОЧИ

-        Изместване на количката за сладолед от паметната плоча на Кръстьо Асенов

-        Изместване на детската въртележка от паметника на Добри Желязков  (направено е!)

-        Изместване на кашпи (преместваеми растения) от паметната плоча на Михаил Чайковски

 

В СЕЛО КАЛОЯНОВО – поставяне врата на тракийската гробница

 

ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ И ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО ТЯХ

   Сливенски училища да поемат грижата за почистването на паметници и пространството около тях (след съгласуване с отдел „Образование“ на Община Сливен), например ІІІ ОУ – паметниците на Левски и на Добри Желязков, Спортното училище – паметника Орлето и пространството около него, ІV ОУ и ПГМ – скулптурите на градинския мост, ПГСГ – паметника „Лястовичката“ (който може да бъде популяризиран като паметник на загиналите деца) и т.н. Там където имотите са частни (като терена между паметника „Орлето“ и спортното училище), собствениците да бъдат задължени да ги поддържат във вид, който не загрозява градското пространство.

 

 

 

 

baraban.bg ©

Top Desktop version