Ще има ли пирамида в центъра на Сливен...

baraban.bg

Ще има ли пирамида в центъра на Сливен...

   Някои хора в Сливен, по стар тертип, решиха, че докато новият кмет се занимава с по-важни и основополагащи дела, могат да си свършат своето, т.е. да довършат набързо монтажа на масонската си пирамидка. Е, този път това май не минава. Кметът Стефан Радев излезе с изявление по случая. И май даде път на обществеността. Да видим сега...

Стефан Радев: 

   На 17 ноември, по време на неотложни служебни ангажименти в столицата, бях информиран от екипа си, че до сградата на Общината са започнали дейности по монтирането на знака с формата на пирамида, чиито основи бяха поставени преди повече от месец.

   Информацията ми за казуса до момента идваше единствено от медиите, които отразиха общественото несъгласие от поставянето на знака заради съмнения в неговата символика и евентуални скрити послания.

   След запознаване с фактите по случая установих, че със свое решение №1769 от 23.04.2015 г. Общински съвет-Сливен дава съгласие да бъде поставен географски знак със световните посоки в площадните пространства около общината.

   На основание на решението на Общинския съвет, главният архитект издава разрешение № 299 от 15.10.2015 г. за :„Поставянето на монументално-декоративен елемент – географски знак/пирамида със световните посоки и други геофизични данни за град Сливен, ситуиран върху терен – публична общинска собственост в северозападната част на площадно пространство пред сградата на Община Сливен."

   Към този момент Общината се представлява от Кольо Милев, а инициативата за монтирането на знака е на Сдружение „Сливналии за развитие на образованието и културата", представлявано от Радостин Бозуков.

   При спазена процедура, кметът е длъжен да изпълни решението на Общинския съвет. До този момент няма друго решение и въпросът не е поставен за обсъждане на сесия. След встъпването ми в длъжност като кмет на Община Сливен не съм информиран за намеренията на инициаторите да продължат монтирането, въпреки изразеното обществено мнение.

   В работата си държа на диалогичност и прагматизъм, на законността и обществения интерес. Убеден съм, че с общи усилия можем да намерим вярното решение при възникнали недоразумения и вероятни конфликтни ситуации. Вярвам, че в Сливен не трябва да има повече разделителни граници.  

   Затова възлагам пълна проверка по казуса, включително и консултация със специалисти по символика. На база получените резултати от проверката, обсъждане със заинтересовани граждани и при спазване на законовата уредба ще взема отношение в обществен интерес.

baraban.bg ©

Top Desktop version